Doorzoek volledige site
28 september 2012 | FREDERICK DAENEN

PRoF 3.0: Prototype ‘Private care Room of the Future’ ontwikkeld

In 2010 ontwikkelde een gemotiveerd consortium The Patient Room of the Future, een nieuw concept van patiëntenkamer. De partners bundelden na dit eerste project opnieuw de krachten en creëerden de ‘Personalized Residence of the Future’. Een derde initiatief richt zich op de rusthuiskamer van de toekomst: PRoF 3.0.
In 2010 ontwikkelde een uniek en gemotiveerd consortium, een denktank van gebruikers, onderwijs- en kennisinstellingen, fabrikanten en beroepsorganisaties, The Patient Room of the Future, een nieuw concept van patiëntenkamer. De partners bundelden na het succes van dit eerste project opnieuw de krachten en creëerden  een verrassend concept voor leeftijdbestendig wonen, de ‘Personalized Residence of the Future’. Een derde initiatief concentreert zich op de rusthuiskamer van de toekomst: PRoF 3.0.
Bij de ontwikkeling van deze prototypes is het fundamentele uitgangspunt de mens die centraal staat, met integratie van randvoorwaarden zoals budget, human resources, technologie en de noden en verwachtingen van andere betrokken partijen. Zo komt PRoF tot oplossingen waar state-of-the-art technologie samengaat met comfort, huiselijkheid en veiligheid zonder afbreuk te doen aan de privacy van de bewoner.
De officiële voorstelling van deze ‘Private care Room of the Future’ vond plaats bij Boone International nv te Poperinge tijdens een lanceringsevenement onder het meterschap van Mevr. Windels, echtgenote van Europees President Van Rompuy. 

De ‘Gepersonaliseerde rusthuiskamer van de toekomst’ is het eindresultaat van een intensief vooronderzoek naar de behoeften en vragen op vlak van veroudering. De wereld rondom ons wordt in het kader van onze veroudering met steeds meer specifieke vragen geconfronteerd omwille van het toenemend aantal ouderen, de onvoldoende groei van zorgverlening, de beperkte financiële mogelijkheden van de overheid, de optredende vereenzaming, enz. PRoF speelt hierop in door de verouderende persoon in zijn eigen leefomgeving centraal te stellen, met oog voor duurzaamheid, functionaliteit, gebruiksgemak en hedendaags design, en dit alles volgens de geldende Europese, nationale en regionale toegankelijkheidsnormen. 

Zelf wilt men naast meer privacy, autonomie, veiligheid en keuzevrijheid vooral niet-stigmatiserende oplossingen binnen een intergenerationele omgeving en een infrastructuur die het ons op een comfortabele manier mogelijk maakt in de buurt van een dienstencentrum te blijven. Het verzorgend personeel wordt op zijn beurt geconfronteerd met meer ouderen, de veranderende vorm van dienstverlening, een kortere opnameduur in de verzorgingsinstelling, een vraag naar verhoogde rendabiliteit en operationele efficiëntie. Daarom werd gezocht naar een vernieuwend en omvattend concept dat een antwoord biedt op deze diverse vragen. De aanpassingen voor de doelgroep springen dan ook niet meteen in het oog. Zo verdwijnt de tillift in een kast wanneer deze niet langer wordt gebruikt. En de kamer wordt in enkele seconden getransformeerd van woonkamer naar slaapkamer. Big Mother zorgt voor een niet-stigmatiserend volgsysteem voor dementerenden: in plaats van bewoners voortdurend van alles te verbieden, wordt gecodeerd wat ze toegelaten wordt en wat niet. Het ventilatiesysteem is zo uitgekiend dat een vervelende rusthuisgeur geen kans heeft. Het prototype van de rusthuiskamer is zo opgevat dat het evengoed in een residentiële woning kan worden geïmplementeerd.

Jan Van Hecke (Boone nv), coördinator van PRoF, geeft toelichting bij de samenstelling van het PRoF-consortium: dat bestaat uit het groot consortium (de denktank), het klein consortium (fabrikanten en architecten, de uitvoerders van het project) en het nieuwe VIP-consortium (de Very Important Prof admirers).

Ter promotie van het project werd een teaserfilm ontwikkeld, die kan worden ingezet bij congressen, onderzoek, contacten met overheidsinstellingen, enz. Door de toenemende interesse van verschillende sectoren start men met de organisatie van themadagen: diensten en zorg, technologie en zorg, architectuur en zorg. 
Dit Vlaams project heeft Europese ambities: het samenspel van de 60 partners rond de tafel verzamelt alle mogelijke expertise, techniciteit en professionaliteit die nodig is voor de ontwikkeling van deze kamer en wat haalbaar is met de technologie van vandaag. Tegelijk reikt de ambitie verder: de 'Personalized care Room of the Future' is een evolutief concept en wordt telkens bijgestuurd. Het is een typevoorbeeld van ‘open innovatie’.  De Vlaamse regering en het IWT steunen het wetenschappelijk onderzoek rond dit zorgtraject.

Jan Van Hecke besluit: “Door zijn conceptuele vormgeving speelt de Gepersonaliseerde Residentie van de Toekomst maximaal in op de behoeften en vragen van de verouderende bevolking enerzijds en van het verzorgend personeel en de overheid anderzijds. De integratie van de meest vernieuwende tools en innovaties maken er een ambitieus project van, totaal vernieuwend voor de zorgsector.” 

GERELATEERDE DOSSIERS