Doorzoek volledige site
23 april 2013

Uitdagingen voor elektische energievoorziening in ziekenhuizen

Ingenium en een team van specialisten uit betrokken sectoren denken tijdens het energiecolloquium na over de energievoorzieningen in ziekenhuizen. Hoe kunnen we deze in de nabije toekomst slimmer, duurzamer en betrouwbaarder maken?
Ingenium en een team van specialisten uit betrokken sectoren denken tijdens het energiecolloquium na over de energievoorzieningen in ziekenhuizen. Hoe kunnen we deze in de nabije toekomst slimmer, duurzamer en betrouwbaarder maken?

Een black-out, een stroomonderbreking op grote schaal, is nooit wenselijk, maar in het geval van ziekenhuizen is ze levensbedreigend. Uiteraard hebben ze voor dergelijke incidenten noodgeneratoren met een ‘slim’ afgesteld elektrisch verbruik. Toch staan we voor een heleboel nieuwe uitdagingen. De grootschalige toepassing van decentrale hernieuwbare energieproductie (kleinere en meer verspreide energie-opweksystemen in plaats van grote centrales) en het afbouwen van de nucleaire elektriciteitsproductie stelt ons voor grote uitdagingen en doet de vraag rijzen naar nieuwe oplossingen die de betrouwbaarheid van energievoorziening verder kunnen garanderen.
Een interessante invalshoek was de toelichting die enkele personen gaven bij hun ervaring bij de realisatie van een nieuwe elektrische energievoorziening met redundante noodstroomgeneratoren in bestaande ziekenhuizen. De operationele aspecten van de ombouw en de impact op de normale gang van zaken in het ziekenhuis werden uitgelegd. Anderzijds werden door de geïnteresseerde bouwheren praktische vragen gesteld en was er actieve participatie van de aanwezigen. Ook anderen hadden relevante aanwijzingen.
AIB Vinçotte gaf al wat informative prijs over de opvolger van wat op dit moment beschouwd wordt als het schoolvoorbeeld van ontwerpstrategiën voor electrische installaties in ziekenhuizen, T013.

SDM Engineering gaf aan dat nieuwe technieken beschikbaar zijn om de betrouwbaarheid van controllers en communicatie te verhogen. Deze vormen immers de kern van de noodstroomvoorziening.

Ingenium op haar beurt toonde hoe zij de te verschillende noodstroomconcepten zal evalueren naar betrouwbaarheid en investeringskost toe.

Vanuit de ziekenhuissector was er de voorstelling van UZ Leuven die hun masterplan energie uitlegden, waarin vercshillende black-out-scenario’s werden doorlopen. AZ St. Jan presenteerde hoe de ombouw van hun noodstroomvoorziening gebeurde en formuleerde duidelijke tips.

Tenslotte gaf transmissienetbedrijf Elia te kennen dat een generator zelfs inkomsten kan genereren als hij ingeschakeld wordt voor ondersteunende diensten van de netbeheerder.

   

GERELATEERDE DOSSIERS