Doorzoek volledige site
28 maart 2018

Oproep aan ontwerpers: boerderijen in de stad

Illustratie | Séverin Malaud

Het is schering en inslag in Schaarbeek : het productieve landschap van de vallei van de Maalbeek met landbouw en boerderijen werd verdrongen door de oprukkende dense stad van de 20e eeuw.  Er zijn wel nog altijd sporen zichtbaar van dit verleden, bijvoorbeeld in de Jeruzalemstraat waar enkele kleine boerderijgebouwen contrasteren met de nieuwe bebouwing uit het begin van de vorige eeuw. Het duurzaam wijkcontract Pogge plant hier een collectieve moestuin, evenals enkele wooneenheden en een publieke voorziening. Dat wordt een evenwichtsoefening tussen beperkte densiteit in het binnengebied, de historiek van de plek, en de stedelijke context.

De vraag is om door middel van een crèche, woonentiteiten en een collectieve tuin een nieuwe toekomst te bedenken voor dit terrein in de Jeruzalemstraat 41-51 te Schaarbeek. RenovaS is voor de gemeente Schaarbeek opdrachtgever van een volledige ontwerpopdracht voor een multidisciplinair team, van schetsontwerp tot definitieve oplevering. De inrichting van de collectieve tuin maakt eveneens deel uit van de opdracht. 

BUDGET :  4.240.071 euro incl. BTW ;
ERELOON : vast ereloon van 485.911,48 euro incl. BTW ;
VERGOEDING : 5000 euro voor elk van de 3 tot 5 teams die worden uitgenodigd en een regelmatige offerte indienen. 

De bouwmeester maître architecte begeleidt dit project en maakt deel uit van de adviescommissie voor de selectie en de gunning.

 

LINK VOOR DE AANKONDIGING VAN DE OPDRACHT
UITERSTE INDIENINGSDATUM : 27 APRIL 2018 OM 12u

GERELATEERDE DOSSIERS