Doorzoek volledige site
12 januari 2021

Oproep tot interesse: een nieuw landschap voor het Vander Puttenstadion

Illustratie | Séverin Malaud

De buurt van de Ninoofsepoort en de Heyvaertwijk heeft de voorbije jaren een metamorfose ondergaan en en het is nog niet gedaan! Binnenkort gaat men opnieuw aan de slag, onder meer met het toekomstige Park van de Kleine Zenne, de BGHM-woningen en de heraanleg van de buitenruimten rond het Vander Puttenstadion. Dit stadion speelt trouwens een centrale rol in deze opdracht voor een masterplan dat al deze nieuwe elementen op muziek moet zetten.

 

De doelstelling voor de site van het Vander Puttenstadion is om synergie tot stand te brengen tussen dit vernieuwde sportcomplex (omgeving van het stadion, herinrichting van de zalen), de toekomstige woningen van de BGHM, de continuïteit van de groenstructuur en de verbindingen in het toekomstige Park van de Kleine Zenne. 

Het masterplan moet de specifieke kenmerken en uitdagingen van elk van deze projecten verenigen, en rekening houden met de diverse studies in het kader van het SVC 05 Heyvaert-Poincaré, RPA Ninoofsepoort en Heyvaert, het BKP Kanaal en voor het Park van de Kleine Zenne. 

Om deze opdracht tot een goed einde te brengen, is de stad Brussel op zoek naar een multidisciplinair team met knowhow op het vlak van architectuur, stedenbouw en stedelijke landschapsaanleg. Het team moet dit masterplan inpassen in een samenwerkingsproces met de verschillende stakeholders. 

OPDRACHTEN
De opdracht is verdeeld in twee vaste schijven om evolutie toe te laten onder invloed van de lopende studies en de geplande ontwikkelingen.

 • Een schijf voor de uitwerking van een masterplan voor het Vander Puttenstadion gericht op een globale definitie- en programmeringsstudie. Het masterplan zal tevens de woningen/voorzieningen en buitenruimten van BGHM en het Park van de Kleine Zenne omvatten. De opdracht van het masterplan moet uitgevoerd worden binnen 3 maanden en is opgedeeld in 3 fasen: 1. Diagnose en visie, 2. Volumetrische integratie van de programmatische uitdagingen, 3. Uitwerking van de schriftelijke en grafische voorschriften. 
 • Een schijf voor de volledige opdracht van de studie voor de heraanleg van de buitenruimten van het stadion - vastgelegd in het kader van het masterplan - met als doel het gebruik ervan te optimaliseren en het aanbod aan sport- en vrijetijdsvoorzieningen te verbinden met het toekomstige Park van de Kleine Zenne.

COMPETENTIES

 • Architect - Stedenbouwkundige
 • Landschapsarchitect
 • Deskundige uitvoering buiteninrichting  

GUNNINGSCRITERIA

 • Kwaliteit van het begrip van de uitdagingen en de visie (50%)
 • Kwaliteit van de methodologische nota (35%)
 • Haalbaarheid (15%)

INDICATIEVE PLANNING

 • Week van 25 januari 2021: 3 tot 5 teams worden uitgenodigd om een offerte in te dienen;
 • Dinsdag 9 februari 2021: plaatsbezoek en infosessie
 • Dinsdag 9 maart 2021:  indiening van de offertes (intentieverklaring, methodologienota, haalbaarheidsnota);
 • Dinsdag 23 maart 2021: voorstelling van de offertes aan de adviescommissie;
 • Begin april 2021: gunning en start van de opdracht.

ERELOON

 • Voor het masterplan: € 50.000,00 incl. btw
 • Voor de buitenruimten: de erelonen zijn vastgelegd op 9% excl. btw, toegepast op het bedrag van de werken (bij de gunning van de werken)

VERGOEDINGEN
Er wordt een vergoeding van € 2.000 toegekend aan elk van de 3 tot 5 teams die worden uitgenodigd om mee te doen en die een regelmatige offerte indienen. Voor het winnende team wordt dit bedrag beschouwd als een voorschot.

Hebt u interesse voor deze opdracht, stuur dan voor 20.01.2021 om 14 uur een e-mail naar het team van de bouwmeester-maître architecte via appel-oproep@perspective.brussels waarin u uw belangstelling, motivatie en ervaring toelicht en uw contactgegevens en/of die van het beoogde team vermeldt (op maximaal 1 A4 in de bijlage).