Doorzoek volledige site
26 januari 2021

UGent zoekt ontwerper voor renovatie Technicum 4-complex

Technicumcomplex UGent Illustratie | Wikimedia Commons / DimiTalen

De Universiteit Gent gaat via de procedure van de Open Oproep van de Vlaams Bouwmeester op zoek naar een ontwerper voor de renovatie van het Technicum 4. Dat is het grote baksteen laboratorium langs de Schelde-oever naast het rectoraat en Kunstencentrum Vooruit. Het gebouw moet onderdak bieden aan de vakgroepen Kunst-, Muziek- en Theaterwetenschappen en Architectuur & Stedenbouw. De universiteit zoekt een team dat een ambitieus en innovatief project kan maken met aandacht voor de bijzondere erfgoedwaarde van het complex en de inbedding in de levendige stedelijke omgeving. Stel je kandidaat voor 26 februari 2021, 11u. 

Het Technicumcomplex is een cluster van vijf laboratoriumgebouwen voor de Faculteit Toegepaste Wetenschappen, die in de jaren 1930 van de vorige eeuw werden ontworpen door professoren Jean-Norbert Cloquet en Gustave Magnel. Nadat andere gebouwen al nieuwe universitaire functies kregen, wil de universiteit nu ook Technicum Blok 4, het voormalige Laboratorium voor Machines en Machinebouw, renoveren en ombouwen.

De universiteit zoekt een ontwerpteam dat in nauwe samenwerking met de universiteit de renovatie en herbestemming van Technicum 4 vorm kan geven. Ze heeft daarbij als eerste ambitie om er een innovatief voorbeeldproject van te maken, dat valorisatie van dit moderne erfgoed paart aan een integrale benadering van duurzaamheid: ontharding, maximaal hergebruik, aandacht voor circulair bouwen, een energetische renovatie van de gebouwhuid en technische uitrusting met het oog op energieneutraliteit. Men wenst een robuust ontwerp dat in de toekomst ook ander gebruik mogelijk maakt, en dat tot duurzame mobiliteit en gebruik aanzet.

Ontdek alles over de Open Oproep op de website van de Vlaams Bouwmeester

GERELATEERDE DOSSIERS