Doorzoek volledige site
07 februari 2010

Infodag Vlaamse Bouwmeester: Infrastructuur in context

Donderdag 25 februari 2010 organiseert het team van de Vlaams Bouwmeester in Gent het congres 'Infrastructuur in context'. Recente projecten belichten de actuele infrastructuurpraktijk.
Donderdag 25 februari 2010 organiseert het team van de Vlaams Bouwmeester in Gent het congres ''Infrastructuur in context''. Recente projecten belichten de actuele infrastructuurpraktijk. Het congres pleit voor een geïntegreerde aanpak met oog voor de landschappelijke en stedenbouwkundige inpassing van infrastructuur. Tegelijk presenteert het congres een reeks aanbevelingen.
 
Wegen, kanalen, tram- en spoorwegen vormen structurerende lijnen binnen de netwerkstad Vlaanderen. Ze maken de ruimte waarin we wonen, werken en recreëren bereikbaar. Het ontwerp van deze infrastructuren verdient dan ook alle aandacht. Een kwalitatief ontwerp van een infrastructuurproject doet meer dan  de verkeersfunctie optimaliseren. Het draagt bij aan de realisatie van aangename publieke ruimte. Een goed ontwerp past de infrastructuur in, in het landschap of verzoent het met haar stedenbouwkundige omgeving. Enkel op die manier kan het een drager zijn voor duurzame ruimtelijke ontwikkeling. Kwalitatieve infrastructuur wordt niet autonoom gepland, ontworpen en gerealiseerd. Het getuigt van een geïntegreerde aanpak en van een afgestemd ruimtelijk project dat nieuwe mogelijkheden creëert. Kwalitatieve infrastructuur vraagt maatwerk, met telkens opnieuw een originele visie en aanpak van opdrachtgever en ontwerper.

Praktisch

Datum

25/02/2010 vanaf 9u30

Plaats

Handelsbeurs, Kouter 29, 9000 Gent

Inschrijven?

Stuur een e-mail naar bouwmeester@vlaanderen.be met als onderwerp "inschrijving infrastructuurcongres", met uw naam, functie en organisatie. Gelieve in te schrijven uiterlijk tot 17 februari.

Programma

Onthaal met koffie vanaf 09.00u

9.30 u Openingstoespraak door Minister Crevits, Openbare Werken en Mobiliteit
9.45u Inleiding op het congresthema door Vlaams Bouwmeester Marcel Smets
10.15u Masterplan Stad aan de Maas, de N78 doorheen Maaseik, door 360 architecten en bureau Bas Smets
10.45u Landschappelijke (her)aanpassing N80 doorheen Sint-Truiden, door OMGEVING i.s.m. Mint en Infranea
11.45u Masterplan Stedelijk Plateau Turnhout, door TV Office Kersten Geers David Van Severen en Technum
12.15u Park Bellevue Leuven, heraanleg Martelarenlaan, door H+N+S landschapsarchitecten i.s.m. DHV en Artgineering
12.45u Lunch
14.00u Operatie ‘verhogen bruggen Albertkanaal’, door het team Vlaams Bouwmeester
14.45u Concrete brug- en passerelleontwerpen, door Ney & Partners
15.45u Themadebat met opdrachtgevers en ontwerpers
met Gijs Moors, Jaak Polen, Arie Vermin, Annemieke Tromp, Johan Van Reeth, Anne Mie Depuydt en Marcel Smets,
16.45u Slotwoord

Receptie vanaf 17.00u

Aansluitend stellen Ton Venhoeven en Geert Van der Speeten het boek ‘The Landscape of Contemporary Infrastructure’ van Kelly Shannon & Marcel Smets voor, uitgegeven door NAi Publishers.