Doorzoek volledige site
07 augustus 2014 | JOHANNES VAN CAUWENBERGHE

Facebookpagina toont hoe Vlaanderen er zou uitzien zonder Vlaams Bouwmeester

"Zonder Vlaams Bouwmeester geen crematorium in Holsbeek" (OO 1008, RCR Aranda Pigem Vilalta arquitectos i.s.m. Coussée & Goris architecten)
Zonder Vlaams Bouwmeester geen brug in Vroenhoven (OO 0229, Ney + Partners)

Het succes van de Facebookpagina Zonder Vlaams Bouwmeester is opzienbarend. Een week geleden had de pagina nog geen 50 likes, nu zijn dat er al meer dan 2000. Het sociale mediaverschijnsel stelt dat het ondoordacht is om de functie van de Vlaamse Bouwmeester te schrappen zonder voorafgaand overleg of diepgaande evaluatie. Deze stelling wordt kracht bijgezet met een overzicht van de realisaties dankzij de Bouwmeester(s). 

Het opzet van de pagina is eenvoudig: 'Geen ...... zonder Vlaams Bouwmeester'. Op de stippellijn vullen de bedenkers van de pagina dagelijks enkele projecten in die tot stand kwamen dankzij de Bouwmeester(s), vergezeld van beeldmateriaal of visualisaties.  Het bewijst nogmaals het enorme potentieel van sociale media. In geen tijd ging de Facebookpagina met de ludieke maar snedige titel viraal. Bekijk het zelf op Zonder Vlaams Bouwmeester

 

De bedenker wou helaas liever niet geïnterviewd worden door Architectura.be. Toch vielen er enkele opinies van de oprichters op de pagina zelf te rapen. 

"In het regeerakkoord van de nieuwe Vlaamse Regering wordt de functie van Vlaams Bouwmeester zonder enig overleg of diepgaande evaluatie geschrapt en vervangen door een college van vijf deeltijdse experten. De Vlaamse Bouwmeesters b0b Van Reeth, Marcel Smets en Peter Swinnen en hun team hebben in de voorbije vijftien jaar een grote expertise uitgebouwd en een bijzonder opmerkelijk parcours afgelegd. Deze beslissing van de Vlaamse Regering gooit een uniek architectuurbeleid, dat stap voor stap werd opgebouwd, genadeloos in de prullenmand. De Vlaams Bouwmeester laat een heel waardevolle erfenis achter: met het uitdenken van verschillende procedures en acties, werd immers ook de Vlaamse architectuur tot een hoger, internationaal niveau getild. Zonder overleg met de belanghebbenden of het middenveld werd de functie, en daardoor ook het zorgvuldig opgebouwde beleid, van tafel geveegd."

 

De bedenkers hopen dat ze met deze pagina het beleid op andere gedachten te brengen. 

"Eigenlijk zouden we 6.000.000 likes moeten hebben. Voor elke Vlaming één. In afwachting daarvan zouden 2000 likes ook al mooi zijn. Nodig al je vrienden uit om onze pagina te liken. Wie weet kunnen we op het beleid wegen..."

 

Ook stelt de pagina expliciet dat ze niet tegen het college van vijf experts zijn, maar wel voor De Vlaamse Bouwmeester. 

"Via privéberichten kregen we meermaals de vraag: 'Waarom kan de nieuwe formule, met het college van vijf experts in plaats van de Vlaams Bouwmeester, niet even goed of zelfs beter werken? Waarom wordt dit geen kans gegevens?' Eerst en vooral is dit geen pagina tègen het college van vijf experts, maar wel een pagina vòòr de Vlaams Bouwmeester en zijn team. Wij zijn echter wel verbaasd dat een goedwerkend orgaan binnen onze Vlaamse Overheid, dat tevens internationaal geprezen wordt, zomaar kan geschrapt worden zonder enig overleg met het middenveld. Het overheidsbeleid inzake architectuur is heel fragiel en in de voorbij vijftien jaar hebben de drie Vlaams Bouwmeesters b0b Van Reeth, Marcel Smets en Peter Swinnen een excellent architectuurbeleid opgebouwd. Gezien het afgelegde parcours van de Vlaams Bouwmeesters en hun team is het een ondoordachte beslissing om al dat werk van tafel te vegen en te trachten in een andere formule hetzelfde (of beter) beleid op te bouwen. De nieuwe Vlaamse regering maakt met deze beslissing duidelijk dat ze een andere koers willen varen op het vlak van architectuur, wat voor ons onnodig is. Het onderbrengen van architectuur bij een technisch departement als Ruimtelijke Ordening boezemt ons alvast niet veel vertrouwen in. Architectuur is immers meer dan BPA’s, RUP’s en stedenbouwkundige verordeningen. Deze pagina heeft enkel als doel om de verwezenlijkingen van de Vlaams Bouwmeesters en hun team op te lijsten en op die manier aan te tonen hoe waardevol hun werk is voor de Vlaamse architectuur en voor iedere Vlaming in de straat, want het gaat over de scholen van onze kinderen, het administratief centrum waar we trots geboorte-aangiftes doen, de bibliotheken waarin we nieuwe boeken ontdekken, de concertzaal waar we genieten van muziek, het politiekantoor waar we hopen onze gestolen fiets terug te vinden...