Doorzoek volledige site
29 september 2014 | JOHANNES VAN CAUWENBERGHE

Bouwmeesterdebat: Piet Van Cauwenberghe namens NAV en BVA

Links Piet Van Cauwenberghe: “De architecten zijn de munitie voor de bouwmeester.”
V.l.n.r.: Rob Cuyvers (decaan UHasselt), Leo Van Broeck (architect bij Bogdan & Van Broeck) en Tom Avermaete (hoogleraar TU Delft), Christoph Grafe (directeur VAi).

Piet Van Cauwenberghe maakte op het bouwmeesterdebat een statement namens de beroepsverenigingen NAV en BVA. Hij benadrukte de faciliterende rol van de Vlaamse Bouwmeester en zijn rol als vertaler van beleidsbehoeften naar architecturale termen. We geven de hoofdlijnen weer.

Het bouwmeesterdebat vond plaats op 18 september in deSingel. Vier statements werden aan een panel voorgelegd. De eerste statement werd voorgelezen door Piet Van Cauwenberghe van Abscis Architecten. Nadien stelde het panel vragen. Dit panel bestond uit Christoph Grafe (directeur VAi en hoofdredacteur van het Architectuurboek), Rob Cuyvers (decaan UHasselt), Leo Van Broeck (architect bij Bogdan & Van Broeck) en Tom Avermaete (hoogleraar TU Delft).

Overige sprekers in het bouwmeesterdebat waren Lode Waes, CEO van projectontwikkelaar Vanhaerents, burgemeester van Roeselare Luc Martens, en An Fonteyne van noAarchitecten.

 

Bouwmeester als coach

Directeur van het VAi Christoph Grafe stelde Piet Van Cauwenberghe de vraag of een Bouwmeester een coach moet zijn, en zich dus tot de zijlijn moet terugtrekken. “Een voetbalcoach staat ook aan de zijlijn, maar hij komt wel in beeld”, reageerde Piet Van Cauwenberghe. “Het is iemand die motiveert en stimuleert en heel sterk aanwezig is. Alleen ligt hier de nadruk op het ondersteunende. Hij vult niet in, hij begeleidt alleen. Hij zorgt ervoor dat opdrachten afgelijnd en ingeblikt zijn, en hij levert daarmee een enorme dienst naar architecten toe.”

Toch bleef de ondertoon van kritiek op het huidige bouwmeesterschap niet ongemerkt. “Die kritiek is er al sinds het begin”, zei Piet Van Cauwenberghe. “Als een wedstijd georganiseerd wordt, en er vijf bureaus geselecteerd worden, dan is er één winnaar en zijn er vier verliezers. Dus is dat een systeem dat wel wat frustratie voortbrengt. Ik heb het gevoel dat we naar een soort wegwerparchitectuur evolueren. Terwijl nochtans alle vijf de kandidaten zinvol ontwerpend onderzoek doen.”

 

Architecten zijn de munitie van de bouwmeester

Piet Van Cauwenberghe benadrukt dat een Bouwmeester geen inhoud geeft, maar ondersteunend en helpend optreedt. “Een Bouwmeester helpt overheden opdrachten omschrijven, en ondersteunt wanneer ze de markt opgaan.”

Na het debat herhaalde hij het nogmaals voor onze camera (zie hieronder). “De architecten zijn de bouwmeester dankbaar voor wat hij doet: hij blikt de opdrachten in, hij bereidt de overheden voor op een goede opdrachtomschrijving, hij gaat onderzoeken wat ze nodig hebben. Hij gaat stroomopwaarts: hij gaat in het beleid kijken wat ze nodig hebben en hoe het het best geformuleerd wordt, of het wel relevant is, of het wel nodig is, enzovoort. Dat is voorbereidend werk dat anders op de nek van de architect terechtkomt. En daar zijn we dankbaar voor.”

Maar hij maakt ook duidelijk dat de Bouwmeester niet zonder architecten kán. “De architecten zijn de munitie van de bouwmeester”, zei hij. “Het is jammer dat architecten in dit verhaal zo weinig aan bod komen. Er wordt altijd hoger op gekeken, naar beleidsmensen, en niet naar het leger dat het moet waarmaken.”