Doorzoek volledige site
03 november 2014 | JORIS VLIEGEN

NAV lanceert voorstellen voor Vlaams Bouwmeesterschap

NAV gaat voor een vernieuwd en gedragen Vlaams Bouwmeesterschap. Illustratie | NAV

NAV, de Vlaamse architectenorganisatie, kondigt tien voorstellen aan voor een vernieuwd en gedragen Vlaams Bouwmeesterschap. Daarbij staat de ondersteuning van alle lokale besturen centraal.

De taak van de Vlaams Bouwmeester

De nieuwe Vlaamse regering kondigde deze zomer in het regeerakkoord aan dat, na het aflopen van het mandaat van de huidige Vlaams Bouwmeester, een Bouwmeestercollege met een adviserende rol zal worden opgericht in de schoot van het nieuwe departement Omgeving. Het Bouwmeesterschap werd zestien jaar geleden in het leven geroepen. NAV presenteert nu, na ruime consultatie en reflectie, een visienota met tien concrete voorstellen voor een nieuw Bouwmeesterschap. De organisatie wil de invulling van het Bouwmeesterschap opnieuw scherp profileren op zijn basistaak: het bijstaan van alle lokale opdrachtgevers.

NAV wil dus snel een grondige evaluatie om te komen tot de uitvoering van wat de Vlaamse regering vooropstelt: de ondersteuning en advisering van alle lokale besturen met als doel een goede ruimtelijke en architecturale kwaliteit. Daarvoor formuleerde het NAV een aantal concrete vragen en voorstellen, die betrekking hebben op de volgende drie grote vragen. Wat is de taak en het mandaat van de Vlaams Bouwmeester? Hoe wordt de Vlaams Bouwmeester en het Bouwmeestercollege aangesteld? En hoe moeten de Bouwmeester, het college en het team functioneren? De voornaamste voorstellen behandelen de concrete samenstelling van het college, de herdefiniëring van het model van de Open Oproepen en de rol van de Bouwmeester in de strijd tegen de verkokering van de administraties.

Een voldragen mandaat van de Vlaamse regering

Het NAV is voorstander van een Bouwmeestercollege dat samengesteld is uit zowel mannen als vrouwen uit verschillende disciplines, die zo een rijke diversiteit aan expertise samenbrengen: architectuur, ruimtelijke planning, stads- en plattelandsontwikkeling, mobiliteit, erfgoed, leefmilieu en cultuur. Alleen op die manier kan het college kennis opbouwen en doorgeven, de verkokering tegengaan en de grenzen tussen de administraties en publieke agentschappen uitvlakken. Daarnaast kan het college enkel zo weerstand tegen vernieuwing wegnemen.

Omwille van die redenen stelt NAV voor om het college onder te brengen bij Vlaams minister-president Geert Bourgeois. Op die manier kan het Bouwmeestercollege immers onafhankelijk werken en zo de steun krijgen van alle betrokken partijen: overheden, publieke opdrachtgevers, bouwpartners, omwonenden en gebruikers. Dat veronderstelt een duidelijk en volledig mandaat vanwege de Vlaamse regering.

De volledige lijst met voorstellen

De Vlaams Bouwmeester inspireert, dialogeert en motiveert.
De Vlaams Bouwmeester bouwt bruggen.
De Vlaams Bouwmeester vernieuwt het model voor de ‘Open Oproep’.
De Vlaams Bouwmeester stimuleert het permanent onderzoek en draagt het uit.
De Vlaams Bouwmeester werkt mee aan een herdefiniëring van het kader waarbinnen architecten dienen te werken.
De Vlaams Bouwmeester zorgt voor structureel en permanent stakeholderoverleg.
De Vlaams Bouwmeester hanteert een vlotte en snelle communicatie.
De Vlaams Bouwmeester werkt mee aan de kennisdatabank.
De Vlaams Bouwmeester begeleidt de lokale besturen in hun zoektocht naar kwalitatieve architectuur.
De Vlaams Bouwmeester treedt in overleg met de stadsbouwmeesters.