Doorzoek volledige site
28 november 2014 | JEROEN SCHREURS

Gent start binnenkort met zoektocht stadsbouwmeester

Sfeerbeeld van Gent Illustratie | Wikipedia

Vlaanderen schrapt zijn bouwmeester, Gent wil er zelf een aanstellen. De stad start binnenkort de zoektocht naar een geschikte kandidaat, al wordt dat niet eenvoudig. De bouwmeester moet een expert zijn in stedenbouw, veel ervaring hebben als architect en respect genieten in de architectuurwereld. Zelf projecten ontwikkelen in de regio mag niet, om belangenvermenging te vermijden.

Benjamin Van Synghel - 29 oktober 2014

Er moet meer harmonie komen in de Gentse bouwwerken van morgen. Om die visie te garanderen, wil de stad een bouwmeester aanstellen. Dat stond al in het bestuursakkoord, burgemeester Daniël Termont herhaalde dat maandagavond nog eens in het Canvas-programma 'Studio de stad'. Die bouwmeester wordt nog niet meteen aangesteld, al start de stad binnenkort met een zoektocht naar budget en kandidaten.

"Een bouwmeester moet advies geven inzake alle architectuur in de stad", legt schepen van stadsontwikkeling Tom Balthazar (sp.a) uit. "Ook moet hij de relatie bewaren tussen openbaar domein en projecten. Bijvoorbeeld: als er ergens een nieuw plein wordt aangelegd, welk gebouw past daar het best bij? Of omgekeerd. Daarnaast lijkt het logisch dat de bouwmeester jury's zal voorzitten rond verschillende openbare aanbestedingen. Nu werken we daar al aan via de dienst Monumentenzorg en Stedenbouw. Dat willen we versterken met een stadsbouwmeester."
 

Keizer der architectuur

Het stadsbouwmeesterschap is dus niet voor iedereen weggelegd: het is een enorm belangrijke functie. De man of vrouw die ze bekleedt, bepaalt mee hoe Gent er over tien, twintig, dertig jaar zal uitzien. Dat moet dus iemand worden met naam en faam. "Iemand met veel ervaring in de architectuur, een grote kennis van stedenbouw en die respect geniet in de architectuurwereld. Ook mag hij of zij zelf niet werken aan projecten in onze regio. Kwestie van belangenvermenging te vermijden", schetst Balthazar het fikse profiel waaraan de kandidaten moeten voldoen.

De uiteindelijke bouwmeester zal een grote hand hebben in de evolutie van Gent, al wordt hij uiteraard geen ontegensprekelijke keizer der architectuur. "Veel blijft afhangen van de voorstellen van de verschillende projectontwikkelaars in de stad. En natuurlijk moeten alle gewone procedures gevolgd worden, daar kunnen we niet omheen", klinkt het.

De stad is op zoek, al liggen er nog enkele hindernissen op de weg erheen. Ook budgettaire, aangezien er nu nog geen geld is vrijgemaakt voor de functie. Het stadsbestuur moet nog bespreken welk budget wordt vrijgemaakt. Als dat duidelijk is, kan de procedure starten. Dat is nog niet voor de eerstkomende maanden. Een timing heeft de stad nog niet.