Doorzoek volledige site
Dossier

Bouwmeester

Onderzoek ‘Stedelijk Systeem Kust’ gepubliceerd

Onderzoek ‘Stedelijk Systeem Kust’ gepubliceerd

31-01-2018 Omwille van haar bijzondere ligging zal de kust, meer nog dan andere regio’s, geconfronteerd worden met demografische veranderingen, de impact van klimaatverandering, de omschakeling naar duurzame energie en de omslag naar een circulaire economie. Hoe kan de reconversie van de gebouwde omgeving een rol spelen in het aanpakken van deze uitdagingen? Welke rol kunnen ingrepen op de kleinste schaal spelen en hoe hangen ze samen met de kustregio als geheel?

2017, het jaar van BWMSTR Leo Van Broeck

2017, het jaar van BWMSTR Leo Van Broeck

02-01-2018 2017 was zonder twijfel het jaar van Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck. Met zijn uitgesproken visie op ruimtelijke ordening en als fervent voorstander van de betonstop haalde hij geregeld de media. Architectura.be had begin 2017 een diepte-interview met Van Broeck. Hoe kunnen we verdichting realiseren? Moeten we naast elke kerktoren een woontoren bouwen? Hoe kan het architectenberoep leefbaar blijven? Ontdek hier de antwoorden van de Bouwmeester op deze prangende vragen.

BWMSTR Van Broeck: “Architecten zijn beter geschikt voor beleidsondersteunende functies dan voor politiek”

BWMSTR Van Broeck: “Architecten zijn beter geschikt voor beleidsondersteunende functies dan voor politiek”

31-05-2017 Hoewel weinig beroepen zo maatschappelijk relevant zijn als dat van een architect, zijn er in verhouding zeer weinig architecten politiek actief. We legden deze stelling voor aan Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck, die met een treffende verklaring voor de dag kwam: “Architecten zouden allicht geen slechte politici zijn, maar ze komen beter tot hun recht in beleidsondersteunende functies. Politiek beknot hun creatieve vrijheid en hun neiging tot systeemdenken.”

BWMSTR Van Broeck: “Als architect kan je niet gespecialiseerd zijn in programma’s”

BWMSTR Van Broeck: “Als architect kan je niet gespecialiseerd zijn in programma’s”

31-05-2017 Is specialisme een voordeel voor architecten? Maken ontwerpers die ervaring hebben met een specifiek programma betere gebouwen dan collega’s die noodgedwongen van een wit blad beginnen? “Nee”, zegt Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck resoluut. “Als architect kan je niet gespecialiseerd zijn in programma’s, want die hebben op zich geen relevantie voor jouw kwaliteiten als ontwerper. Bovendien kan een manco aan ervaring net een voordeel zijn omdat je dan out of the box kan denken.”

BWMSTR Van Broeck: “Erfgoed mag niet herleid worden tot bordkarton”

BWMSTR Van Broeck: “Erfgoed mag niet herleid worden tot bordkarton”

31-05-2017 Vlaanderen telt heel wat kerken, kastelen en kloostergebouwen die hardnekkig strijden tegen de tand des tijds. Het permanente onderhoud en de eventuele restauratie van deze historische relieken kosten hun eigenaars en de overheid handenvol geld. Er moeten dan ook keuzes gemaakt worden, vindt Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck: “We kunnen niet alles in stand houden. Enkel de pièces uniques die een nieuwe rol kunnen opnemen in de hedendaagse maatschappij lenen zich tot een grootschalige herbestemming.”

BWMSTR Van Broeck: “Architecten moeten slecht betaalde opdrachten durven weigeren”

BWMSTR Van Broeck: “Architecten moeten slecht betaalde opdrachten durven weigeren”

31-05-2017 Architecten hebben het anno 2017 niet altijd even makkelijk om de eindjes aan elkaar te knopen. Kwalitatieve ontwerpen afleveren tegen een steeds krappere verloning: het is een negatieve spiraal die het metier sterk onder druk zet. Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck beseft dat het dringend tijd is voor een structurele oplossing: “De combinatie van het gegeven dat architecten verplicht moeten worden aangesteld en het feit dat het aanbod aan architecten te groot is, maakt dat we al te vaak worden beschouwd als een noodzakelijk kwaad. Onze architecten moeten dan ook solidair zijn en ongeschikte projecten durven weigeren.”

156 resultaten gevonden