Doorzoek volledige site
Dossier

Bouwmeester

Oproep aan ontwerpers: boerderijen in de stad

Oproep aan ontwerpers: boerderijen in de stad

28-03-2018 Het is schering en inslag in Schaarbeek : het productieve landschap van de vallei van de Maalbeek met landbouw en boerderijen werd verdrongen door de oprukkende dense stad van de 20e eeuw.  Er zijn wel nog altijd sporen zichtbaar van dit verleden, bijvoorbeeld in de Jeruzalemstraat waar enkele kleine boerderijgebouwen contrasteren met de nieuwe bebouwing uit het begin van de vorige eeuw. Het duurzaam wijkcontract Pogge plant hier een collectieve moestuin, evenals enkele wooneenheden en een publieke voorziening. Dat wordt een evenwichtsoefening tussen beperkte densiteit in het binnengebied, de historiek van de plek, en de stedelijke context.

Onderzoek ‘Stedelijk Systeem Kust’ gepubliceerd

Onderzoek ‘Stedelijk Systeem Kust’ gepubliceerd

31-01-2018 Omwille van haar bijzondere ligging zal de kust, meer nog dan andere regio’s, geconfronteerd worden met demografische veranderingen, de impact van klimaatverandering, de omschakeling naar duurzame energie en de omslag naar een circulaire economie. Hoe kan de reconversie van de gebouwde omgeving een rol spelen in het aanpakken van deze uitdagingen? Welke rol kunnen ingrepen op de kleinste schaal spelen en hoe hangen ze samen met de kustregio als geheel?

2017, het jaar van BWMSTR Leo Van Broeck

2017, het jaar van BWMSTR Leo Van Broeck

02-01-2018 2017 was zonder twijfel het jaar van Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck. Met zijn uitgesproken visie op ruimtelijke ordening en als fervent voorstander van de betonstop haalde hij geregeld de media. Architectura.be had begin 2017 een diepte-interview met Van Broeck. Hoe kunnen we verdichting realiseren? Moeten we naast elke kerktoren een woontoren bouwen? Hoe kan het architectenberoep leefbaar blijven? Ontdek hier de antwoorden van de Bouwmeester op deze prangende vragen.

BWMSTR Van Broeck: “Architecten zijn beter geschikt voor beleidsondersteunende functies dan voor politiek”

BWMSTR Van Broeck: “Architecten zijn beter geschikt voor beleidsondersteunende functies dan voor politiek”

31-05-2017 Hoewel weinig beroepen zo maatschappelijk relevant zijn als dat van een architect, zijn er in verhouding zeer weinig architecten politiek actief. We legden deze stelling voor aan Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck, die met een treffende verklaring voor de dag kwam: “Architecten zouden allicht geen slechte politici zijn, maar ze komen beter tot hun recht in beleidsondersteunende functies. Politiek beknot hun creatieve vrijheid en hun neiging tot systeemdenken.”

BWMSTR Van Broeck: “Als architect kan je niet gespecialiseerd zijn in programma’s”

BWMSTR Van Broeck: “Als architect kan je niet gespecialiseerd zijn in programma’s”

31-05-2017 Is specialisme een voordeel voor architecten? Maken ontwerpers die ervaring hebben met een specifiek programma betere gebouwen dan collega’s die noodgedwongen van een wit blad beginnen? “Nee”, zegt Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck resoluut. “Als architect kan je niet gespecialiseerd zijn in programma’s, want die hebben op zich geen relevantie voor jouw kwaliteiten als ontwerper. Bovendien kan een manco aan ervaring net een voordeel zijn omdat je dan out of the box kan denken.”

168 resultaten gevonden