Doorzoek volledige site
Dossier

Bouwmeester

BWMSTR Van Broeck: “Grondruil kan een manier zijn om Vlaanderen te ontkavelen”

BWMSTR Van Broeck: “Grondruil kan een manier zijn om Vlaanderen te ontkavelen”

10-05-2017 Door het traditionele systeem van individuele grondeigendom en de hardnekkige verkavelingsdrang van de Vlaming is onze ruimte in de loop van de voorbije decennia fors versnipperd. Hoe kunnen we deze kwalijke evolutie een halt toeroepen en de bewoning voortaan concentreren in verdichte kernen? “De voornaamste manier om de Vlaming spontaan te doen verhuizen zonder verlies van spaargeld en grondwaarde, is grondruil”, aldus Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck. “Maar zolang gronden op afgelegen locaties relatief goedkoop blijven en de benodigde nutsaansluitingen gesubsidieerd worden door de overheid, blijft het een moeilijk verhaal.”

BWMSTR Van Broeck: “De verknochtheid van de Vlaming is uiterst relatief”

BWMSTR Van Broeck: “De verknochtheid van de Vlaming is uiterst relatief”

10-05-2017 Het Vlaanderen van de toekomst zal er één zijn met verdichte stads- en dorpskernen. Maar wat met de eigenaars van vrijstaande villa’s in kleine landelijke gehuchtjes, die verknocht zijn aan hun heimat? “Ze mogen daar gerust blijven wonen, maar ze moeten wel weten dat het een negatieve impact heeft op hun mobiliteit en levenskwaliteit”, stelt Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck. “Het probleem is dat de Vlaming over het algemeen nog steeds niet leeft waar hij slaapt. Dat moet veranderen!”

BWMSTR Van Broeck: “Ik ben geen advocaat van de hoogbouw”

BWMSTR Van Broeck: “Ik ben geen advocaat van de hoogbouw”

10-05-2017 Ruimtelijke verdichting is de rode draad in de visie die Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck sinds zijn aanstelling in juli 2016 vol overgave uitdraagt. Betekent dit dat we naast elke kerktoren een woontoren zullen moeten bouwen om de ambities van onze Bouwmeester te realiseren? “Zeker niet”, benadrukte Van Broeck in een diepte-interview met Architectura. “Het kan niet de bedoeling zijn om onze stedelijke skylines vol te proppen met veredelde zeedijken. We moeten streven naar een gezonde mix tussen hoog- en laagbouw.”

Vlaamse Regering keurt Meerjarenprogramma Vlaamse Bouwmeester goed

Vlaamse Regering keurt Meerjarenprogramma Vlaamse Bouwmeester goed

13-04-2017 Op vrijdag 31 maart gaf de Vlaamse Regering haar goedkeuring aan het Meerjarenprogramma 2017-2020 van Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck. De tekst kwam tot stand na consultaties met de verschillende Vlaamse ministers, kabinetten, administraties en betrokkenen, in samenspraak met het bouwmeesterteam en met de expertengroep. Hij schetst de ambities voor het huidige bouwmeestermandaat en het strategische kader waarbinnen het Team Vlaams Bouwmeester de komende jaren zijn werking zal ontplooien.

156 resultaten gevonden