Doorzoek volledige site
12 maart 2019

Brandveiligheidspecialisten vinden dat regelgeving meer op resultaten moet gericht zijn

Illustratie | © Fireforum

Meer dan 250 specialisten uit de wereld van de brandveiligheid verzamelden in november 2018 in het Sheraton Brussels Airport hotel voor het 5e Fireforum Congres, om hun ervaring en kennis uit te wisselen en hun kennis inzake brandveiligheid te verruimen. Met 25 presentaties van experts uit verschillende domeinen van de brandveiligheid en een beklijvend debat over het veiligheidsbeleid, de handhaving en de verantwoordelijkheden inzake brandveiligheid van residentiële gebouwen.

Deze jubileumeditie van het Fireforum Congress werd plechtig geopend door de heer Jan Jambon, Vice-eerste minister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken. In zijn toespraak verwees hij naar de recente ramp met de Grenfell Tower in Londen en legde hij meteen de link met de aanpak inzake regelgeving in België. Nieuwe wetten en normen inzake parkeergarages en brandveiligheid in scholen zijn thema’s waar vandaag alle aandacht naartoe gaat en ook tijdens het Fireforum Congress aan bod kwamen. “Brandveiligheid moet een “systeem worden” en geen opeenstapeling van individuele initiatieven en technieken”, concludeerde de minister.

Tijdens de verscheidene parallelle sessies, verspreid over 3 zalen, brachten specialisten elk vanuit hun werkdomein een update van de nieuwe normen en wetgeving (herstructurering AREI, aanpassingen brandregelgeving parkeergarages, draadloze detectie, …), de recentste resultaten van wetenschappelijke studies (het belang van statistiek en data bij brandonderzoek, brandweerinformatie via GIS-toepassing),  en de nieuwste technieken (draadloze detectie, …) op gebied van brandbeveiliging en preventie.

Voor het eerst organiseerde Fireforum tijdens dit congres een debat dat steunt op drie pijlers: (te complexe) regelgeving, een (zwak?) handhavingsbeleid en (onduidelijke?) verantwoordelijkheden. Heel bewust werd de focus niet gelegd op de technische aspecten maar wel op het beleid inzake brandbeveiliging.

Tijdens het debat konden de experten regelmatig via een mini-peiling hun mening geven. Met de eerder complex ervaren prescriptieve regelgeving gaat het de goede kant op, vonden de meeste deelnemers, maar ze zou meer performantiegericht mogen evolueren ondersteund door onderzoek en innovatie.

 

Strenger en uniformer

Handhaving van brandveiligheid door lokale besturen, vertegenwoordigd door de burgermeester en uitgevoerd door de brandweer mag strenger, uniformer en gesteund op meer kennis en ervaring. Dat daarvoor meer middelen efficiënter moeten ingezet worden, lijkt niemand aan te twijfelen . Het ontwikkelen van een (brand)veiligheidscultuur door sensibilisering en opleiding, bij eigenaars en uitbaters die  al te vaak alleen de kosten nog zien, is een belangrijk punt. Ze moeten bijgestaan worden door goed opgeleide architecten en specialisten, die de essentie van de wetgeving en risico’s begrijpen. Handhaving hoeft niet persé repressief te zijn. Het kan ook sensibiliserend en positief ingezet worden.

Tot slot is het duidelijk dat iedereen zijn verantwoordelijkheid moet nemen voor de brandveiligheid van een gebouw. Niet één partij maar een gedeelde verantwoordelijkheid waarbij kennis er ervaring opnieuw centraal staan.

GERELATEERDE DOSSIERS