Doorzoek volledige site
05 maart 2021

FOAMGLAS® blijft investeren in brandveiligheid

Illustratie | FOAMGLAS®

‘Woning volledig in de as‘. ‘Fabriek uitgebrand te… ‘ Het zijn dikwijls kleine berichtjes in de krant, maar de gevolgen kunnen bijzonder ingrijpend zijn. Vaak blijft het bij materiële en ecologische schade, maar brand veroorzaakt jaarlijks ook vele doden. Brandpreventie is daarom een cruciaal gegeven voor ieder die voor het ontwerp, de bouw en het beheer van een pand verantwoordelijk is. FOAMGLAS® is een materiaal dat niet enkel prima isoleert. Het is tevens ontbrandbaar en zelfs brandvertragend. Dat blijkt uit de zeven bijkomende brandproeven die de marktleider in isolerend cellulair glas tussen 2016 en 2020 heeft laten uitvoeren.

In 2015 werden er in België meer dan 22.000 branden opgetekend waarvoor de brandweer werd opgeroepen. Hierbij vielen er zowat 1.400 gewonden en 60 doden. Op Europese schaal zijn er elke dag circa 5.000 branden te betreuren, wat op jaarbasis neerkomt op ongeveer 70.000 hospitalisaties en 4.000 sterfgevallen. Zo’n 70% van de slachtoffers is niet de dupe van de vlammen, maar wel van de rook – die de evacuatie van de bewoners en de interventie van de brandweerlui verhindert – en van de giftige gassen die vrijkomen.

Ook de economische gevolgen van brand – verlies aan goederen, gedeeltelijke onderbreking van de activiteiten, winstderving, hogere verzekeringspremies… – zijn aanzienlijk. Voeg daarbij de grote impact van de verbrandingsgassen en het vervuilde bluswater op ons milieu. Brandpreventie – het vermijden dat er brand uitbreekt en de verspreiding ervan afremmen – is daarom van bijzonder groot belang.

 

Isolatie en de veiligste brandklasse in één

De brandveiligheid van een gebouw hangt voor een groot deel af van de gebruikte materialen. FOAMGLAS® vervult binnen de bouwsector al tientallen jaren een voortrekkersrol op het vlak van isolatie die absoluut onbrandbaar is. Terwijl andere isolatiematerialen bij brand toxische dampen kunnen afgeven en het vuur helpen verspreiden, behoort FOAMGLAS® tot de hoogste – dus de veiligste – van de 7 brandklassen: A1.

Dat heeft het isolatiemateriaal te danken aan zijn unieke samenstelling: 100% glas. FOAMGLAS®-isolatieplaten zijn totaal anorganisch. Ze bevatten geen vlamvertragende additieven en ook geen bindmiddelen, en in geval van brand ontwikkelen ze geen rook of giftige gassen. Het gevolg: de vluchtroutes voor bewoners blijven zichtbaar, en de brandweer kan vlotter ingrijpen.

FOAMGLAS® is bestand tegen vlammen en hoge temperaturen. Het vervormt of smelt niet, veroorzaakt geen hete druppels, en draagt nooit bij tot vlamoverslag.  

 

Per 5 cm 30 minuten extra brandweerstand   

Behalve totaal ontbrandbaar heeft FOAMGLAS®-isolatie op het vlak van brandpreventie nog een ander belangrijk voordeel: bij brand vormt het een barrière tegen de vlammen. Wanneer cellulair glas aan vuur wordt blootgesteld, begint het oppervlak te glazuren en ontstaat een soort hitteschild, waardoor het de brandwerendheid van andere bouwelementen verhoogt.

Brandtesten van Warrington Fire Gent wijzen uit dat FOAMGLAS®-platen van 50 mm dik de brandwerendheid van gemetselde muren met 30 minuten verlengt. Iedere 5 cm FOAMGLAS® vermeerdert de brandweerstand dus met een half uur. Met platen van 150 mm dik verhoogt de brandwerendheid van de muren met 90 minuten.  

 

Nieuwe rapporten en brandbrochure te verkrijgen op aanvraag

FOAMGLAS® liet tussen 2016 en 2020 zeven bijkomende brandproeven uitvoeren. Meer bepaald op binnenisolatie, dakisolatie op geprofileerde staalplaat, en twee systemen voor gevelisolatie: geventileerde gevel en verkleefde gevel met steenstrips. Rapporten over de uitstekende resultaten zijn gratis verkrijgbaar na aanvraag via deze link.

Interessante informatie over de brandreactie en de brandwerendheid van bouwmaterialen en over de toepassingen van FOAMGLAS®-isolatie is te vinden in de brochure FOAMGLAS® Brandpreventie. Deze is gratis te verkrijgen na aanvraag en te downloaden.

GERELATEERDE DOSSIERS