Doorzoek volledige site
02 oktober 2013 | KEVIN MOENS

Studiedag fire safety engineering: tunnels en ondergrondse infrastructuur

Op woendag 20 november 2013 organiseert het Benelux Chapter of the Society of Fire Protection Engineering een tweede studiedag over brandveiligheid in tunnels en ondergrondse infrastructuren in het Communicatiecentrum Noord in Brussel. Het doel van deze studiedag is een uitwisseling van informatie en ervaringen tussen experten en professionelen, waarbij men pleit voor een geïntegreerde benadering voor de veiligheid in ondergrondse infrastructuurprojecten.
Op woendag 20 november 2013 organiseert het Benelux Chapter of the Society of Fire Protection Engineering een tweede studiedag over brandveiligheid in tunnels en ondergrondse infrastructuren. Het doel van deze studiedag is een uitwisseling van informatie en ervaringen tussen experten en professionelen De organisatie richt zich tot studiebureaus verantwoordelijk voor het ontwerpen van ondergrondse infrastructuren, evenals andere verantwoordelijke personen en organisaties betrokken bij de uitbating of de veiligheid ervan.
Een nieuwe Europese regelgeving (n°2004/54) is in werking getreden op 29 april 2004. Deze regelgeving is niet alleen van toepassing voor nieuwe projecten maar ook voor bestaande projecten inzake brandveiligheid.

Vele experten zijn het eens om een geïntegreerde benadering te realiseren voor de veiligheid in ondergrondse infrastructuurprojecten. In die visie behoren, naast tunnels en parkings, ook stations en winkelcentra tot de ondergrondse infrastructuren.


Praktisch

Het programma van de studiedag vindt u hier terug.

Inschrijven kan u via deze weg.

GERELATEERDE DOSSIERS