Doorzoek volledige site
Dossier

Brandveiligheid

TECHNISCHE INFO. Brandveiligheid van gevels: de nieuwe regelgeving toegelicht

TECHNISCHE INFO. Brandveiligheid van gevels: de nieuwe regelgeving toegelicht

05-08-2020 Aangezien de huidige regelgeving onvoldoende rekening houdt met het risico op brandvoortplanting via het gevelsysteem, werden de eisen uit het Koninklijk Besluit ‘Basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen’ recentelijk herzien. De herziene versie van dit Besluit zal wellicht begin 2021 van kracht worden. In een recent nummer van haar magazine Contact licht het WTCB de nieuwe regelgeving toe. 

Esthetische en praktische oplossing voor brandbescherming van staal

Esthetische en praktische oplossing voor brandbescherming van staal

01-07-2020 Draagconstructies in staal zijn niet meer weg te denken uit de bouwwereld. Ze zijn doorgaans snel en eenvoudig te plaatsen en brengen voor elke betrokken partij dus een zeker financieel voordeel met zich mee. De eigenaar ziet dat zijn kosten gedrukt worden, terwijl dat de algemene aannemer ervaart dat de plaatsing en opbouw efficiënt verlopen en dus tijd bespaart. De architect kan dan weer een beroep doen op uitgebreide databases met soorten profielen en kan deze laatste meteen opnemen in zijn ontwerpen.

Naar brandveilige houten gevelbekledingen

Naar brandveilige houten gevelbekledingen

02-06-2020 Wat zijn de brandeisen voor houten gevelbekleding bij lage gebouwen zoals kantoorgebouwen? WTCB Contact (2020/2) gaat er dieper op in met dit artikel van Y. Martin, (ir., coördinator Strategie en innovatie en coördinator van de Technische Comités, WTCB), S. Eeckhout (ing., senior projectleider, afdeling Akoestiek, gevels en schrijnwerk, WTCB), I. Wuijtens (ir., expert gevelbekleding, WOOD.BE), L. De Boever (ir., manager R&D, WOOD.BE) en Warringtonfire, een laboratorium dat brandreactieproeven uitvoert. 

De nieuwe brandwet: wat mag u verwachten?

De nieuwe brandwet: wat mag u verwachten?

06-05-2020 De normen inzake brandveiligheid voor gevels worden op dit moment herbekeken. Verwacht wordt dat de wetgever de nieuwe regelgeving en bijhorende KB’s binnen enkele maanden zal finaliseren, waardoor de nieuwe normen wellicht vanaf 1 januari 2021 zullen ingaan. Maar zekerheid over dit tijdsbestek is er nog niet. Hoe dan ook is het nuttig om de huidige voorstellen en ontwerpteksten al eens van dichterbij te bekijken. Te meer omdat sommige brandweerkorpsen de nieuwe wet al vrijwillig kunnen toepassen voor bepaalde types van gebouwen. Equitone alvast een en ander voor u op een rijtje.

182 resultaten gevonden