Doorzoek volledige site
13 oktober 2020

Winnaars Staalbouwwedstrijd 2020 Bruggen bekendgemaakt

'Fietsen door de bomen' (Hechtel-Eksel), laureaat “België” en hoogste score “fiets- en voetgangersbrug”. Illustratie | Infosteel
Uitbreiding viaduct van Pulvermühle, laureaat GH Luxemburg. Illustratie | Infosteel
‘Northern Spire’ over de River Wear (Sunderland, UK), laureaat Internationaal. Illustratie | Infosteel

De winnaars van de Staalbouwwedstrijd 2020 Bruggen zijn zopas bekendgemaakt. De laureaten zijn 'Fietsen door de bomen' in het Limburgse Hechtel-Eksel, de uitbreiding van het viaduct van Pulvermühle in Luxemburg en ‘Nothern Spire’ over de River Wear in het Verenigd Koninkrijk in de categorie 'Internationaal'.  De winnaars en de andere kandidaten kan je ontdekken in het magazine Infosteel 62. 

Elk brugproject in België of G.H. Luxemburg dat voornamelijk in staal werd uitgevoerd tussen begin 2017 en eind 2019, kwam in aanmerking. Ook projecten daarbuiten kwamen in aanmerking op voorwaarde dat een belangrijke partij vanhet project haar hoofdzetel in BeLux heeft. Geheel coronaproof werd een online voting gehouden, met een totaal van 2100 uitgebrachte stemmen. Er namen 26 brugprojecten deel aan de wedstrijd.
 

Fietsen door de bomen: een strakke dubbele cirkel op stalen poten

Fietsen door de kruinen van de bomen van het Pijnven in Bosland (Hechtel-Eksel) is een fietsbeleving op initiatief van Toerisme Limburg.  Deze fietsbeleving, die aansluit op het fietsroutenetwerk, bestaat uit een strakke dubbele cirkel met een diameter van 100 m. Het pad is 700 m lang en stijgt aan 3-4% tot een hoogte van 10 m - om dan na 9 m vlak weer te dalen. De beleving zit in de interactie met de natuur, het gevoel mee te groeien met de bomen en te ‘zweven’ naarmate je hoger van de grond komt.

De in totaal 450 unieke kolommen in weervast staal (‘corten’) staan afwisselend op 1, 2 en 3 m van elkaar geplaatst en symboliseren de rechte stammen van de dennenbomen, zoals die vroeger werden gebruikt in de mijn. Zo gaat de constructie mooi op in de omgeving. De steunpalen werden vastgezet in een puntsgewijze fundering van gegalvaniseerde schroefpalen, die de impact van de constructie op de natuurlijke omgeving tot een minimum beperken.

De 46 prefab stalen brugdekken bestaan uit horizontale stalen vinnen die tussen de verticale kolommen zijn geplaatst met cortenstalen bouten. In het totaal werd 450 ton staal gebruikt.

De fietsbrugbreedte van 3 m geeft de fietser voldoende ruimte. Om de fietservaring puur te houden werden wegmarkeringen en informatie- of focuspunten op het verhoogde fietspad weggelaten. Het fietspad zelf werd opgebouwd uit een met korrels ingestrooide PU-bekleding op basis van een fijne kiezel. De reling op 130 cm is voorzien van een netstructuur in roestvast staal en handrail.

De aanleg van de fietsbrug moest gebeuren met volle respect voor het bos. De constructie werd zoveel mogelijk in het atelier voorbereid en nadien ter plaatse volledig gemonteerd en opgebouwd, als een grote puzzel. In het midden van de cirkel stond een grote bouwkraan van 37 m hoog. Hierdoor werd bodemcompactatie en overbodige kappingen vermeden.

Een bijhorende rust -en infopunt voor fietsers en wandelaars is opgebouwd uit twee cortenstalen kaders waarrond bomen als een log gestapeld zijn.

Bekijk hier een video over dit project.
 

Technische fiche

Plaats: Fietsknooppunt 272, Pijnven, Bosland, Hechtel-Eksel (BE)
Opdrachtgever: Toerisme Limburg, Hasselt
Architect / ontwerper: Burolandschap / De Gregorio & Partners, Tongeren
Studiebureau: BAS, Leuven
Controlebureau: Socotec, Brussel-Bruxelles
Hoofdaannemer: Smulders, Arendonk
Staalbouwer: Smulders, Arendonk


Uitbreiding viaduct van Pulvermühle: juiste formule vinden om van 2 naar 4 sporen te gaan

In juni 2019 werd het viaduct van Pulvermühle, dat de vallei van de Alzette in Luxemburg-stad overbrugt, na tien jaar werken, opgeleverd. 

De complexiteit van het project schuilde in de uiteenlopende aard van de drie facetten die aan bod kwamen: de gemengde staal-betonconstructie van het eigenlijke viaduct, een gedeelte op steenbezetting (ter stabilisatie van het bestaande talud) en een tunnel onder de snelweg om het geheel te verbinden met het station.

Ook de aard van de site was een gigantische uitdaging: het stadscentrum van Luxemburg en de vallei zijn officieel UNESCO-werelderfgoed, en de werf situeerde zich op de grens van de beschermde perimeter. Vanuit architecturaal oogpunt kwam het er dus op aan de juiste formule te vinden om het aantal sporen van twee naar vier te brengen zonder het authentieke karakter van de site teniet te doen. Er werd een innovatieve oplossing uitgewerkt om de capaciteit van het bestaande viaduct te verdubbelen, bestaande uit een 3D-vakwerk (warmgewalste, niet-gelaste buizen van het type S355 JRH, waarvan de wand een gemiddelde dikte van 80 mm heeft) waarop een betonplaat van gemiddeld 49 cm dik gestort is.

Bij het gebruik van buiselementen situeert de voornaamste uitdaging zich bij de verbindingen. Voor een spoorwegviaduct is de verificatie van de vermoeiingsweerstand vaak doorslaggevend. De regels hiervoor zijn uitvoerig gedefinieerd voor klassieke gelaste assemblages. In dit geval van stalen gietstukken was het nodig om de vermoeiingsweerstand in de kern van het gietstaal te evalueren. 

De staalconstructie overbrugt de vallei van de Alzette via vijf overspanningen. Haar totale lengte bedraagt circa 250 m – goed voor een gewicht van bijna 1.600 ton. Gezien de geometrie van de buisstructuur (met een omgekeerde gelijkzijdige driehoek als dwarssectie) was het nodig om de opleggingen op de pijlers van de brug zo te ontwerpen en te dimensioneren dat ze beweging in de langsrichting tijdens het schuiven toelieten, terwijl ze ook de verplaatsing in de dwarsrichting binnen de perken hielden. Ook de bepaling van het juiste lasproces vergde de nodige research.


Technische fiche

Plaats: Rue de Prague, Luxembourg (LU)
Opdrachtgever: CFL - Société nationale des chemins de fer luxembourgeois, Luxembourg
Architect / Ontwerper: TR-Engineering, Luxembourg
Studiebureau: Bureau Greisch, Liège
Controlebureau: Socotec, Livange
Hoofdaannemer: AM BAGECI - CLE - BAM Lux - Aelterman, Capellen
Staalbouwer; Aelterman, Gent
 

‘Nothern Spire’  over de River Wear: extra dimensie aan ‘made in Belgium’

De Northern Spire is de eerste brug in 40 jaar die de rivier Wear opnieuw overbrugt in de regio van Sunderland in het noordoosten van Engeland. De brug zorgt voor een verbeterde verbinding tussen de snelweg, het stadscentrum en de zeehaven. Naast de functionele doelstellingen fungeert de Northern Spire ook als landmark voor de stad.

Het project is bijzonder, niet alleen door zijn omvang en het iconische karakter ervan, maar ook door de uitgedachte methologie, waarbij de pyloon in 1 geheel getransporteerd en gemonteerd werd. Dit geeft deze bijzondere stalen brug nog een extra dimensie, ‘made in Belgium’!

De tuikabelbrug heeft een centrale 105 m hoge A-vormige pyloon die het staal-beton brugdek vanuit zijn centrale positie in de rivier ondersteunt met 28 kabels. Het dek heeft een lengte van 336 m waarvan 240 m ondersteund door kabels. De breedte van 25 m accomodeert per rijrichting twee rijstroken en een voetpad. Het dek heeft een klassieke liggerstructuur met twee langsliggers verbonden door dwarsdragers met een betonnen dek dat structureel meewerkt.

De brugdekliggers werden vanuit de werkhallen van de staalbouwer met drie schepen vervoerd naar de werf in Sunderland.

In de eerste fase werd 172 m brugdek samengebouwd op het lanceerplatform en voorzien van betondallen. Dan werd dit dek 110 m over de rivier gelanceerd. De eerste lancering werd op 10 uur afgerond, waarna de lanceerneus tot juist voor de betonnen fundering van de toekomstige pyloon werd afgelegd.

Na deze lanceeroperatie werd de overige 125 m dek aangebouwd op het lanceerplatform. Gelijktijdig aan de assemblage van het eerste dek voor lanceren werd in de werkhallen in België de 105 m hoge pyloon samengesteld in liggende positie. Na het transport over de Noordzee werd de pyloon vanuit liggende positie geroteerd naar zijn uiteindelijke verticale positie. Deze spectaculaire montagemethode telt op deze schaal slechts een handvol voorgangers. Na het installeren van de pyloon op zijn betonnen fundering, werd het volledige dek verder gelanceerd over de rivier en doorheen de pyloonbenen. In de laatste fase van het project werden de kabels gespannen en het tijdelijke staal verwijderd.

Bekijk hier een video over het project. 


Technische fiche

Plaats: River Wear, Sunderland, England (UK)
Opdrachtgever: Sunderland City Council, Sunderland (UK)
Architect / Ontwerper: Explorations Architecture, Paris (FR)
Studiebureau: JV Roughan & O’Donovan  / Bureau Happold, Dublin (IE) / London (UK)
Hoofdaannemer: Farrans Construction, Edinburgh, Scotland (UK)
Staalbouwer: Victor Buyck Steel Construction, Eeklo