Doorzoek volledige site
22 september 2020 | PHILIPPE SELKE

De circulaire economie in de bouw, ook toepasbaar op speciale technieken!

Werf Philipstoren bij het De Brouckèreplein Illustratie | WTCB/CSTC

Hoewel de circulaire principes stilaan gemeengoed zijn in het bouwwezen, moeten we vaststellen dat haast alle aandacht uitgaat naar hergebruik van materialen. Dit terwijl ontwerpers en bouwheren er wel degelijk baat bij hebben om die circulaire principes ook toe te passen op technieken en installaties. Leefmilieu Brussel organiseert op 16 oktober een seminarie om hen hier meer uitleg over te verschaffen en de vele mogelijkheden te schetsen.

Het programma van het seminarie is gebaseerd op concrete praktijkvoorbeelden en casestudies. Via specifieke uiteenzettingen maak je kennis met de voornaamste uitdagingen die het ontwerp van de technische installaties, de technische ruimtes en de bijbehorende kanalen en leidingen met zich meebrengt. Je ontdekt het belang van doeltreffende interventies en kwalitatief onderhoud van de installaties, toegespitst op de principes van de circulaire economie. In de loop van de dag zal Greenbizz, een gebouw dat plaats biedt aan start-ups waarvan de noden en behoeften per definitie evolutief zijn, aantonen dat het noodzakelijk is om een zekere flexibiliteit aan de dag te leggen, meer bepaald met betrekking tot de technieken en de benodigde leidingnetwerken. Een andere casestudy zal dan weer focussen op de hergebruiksmogelijkheden van een luchtgroep.

 

Hergebruik: een win-winoperatie

Zonder het doortastende optreden van Cenergie zou de luchtgroep van de kantoortoren op het De Brouckèreplein, die in 2013 in gebruik werd genomen, rijp geweest zijn voor de sloop. Het studiebureau, dat gespecialiseerd is in energie-efficiëntie en duurzaamheid, stelde Aquafin voor om de luchtgroep een tweede leven te geven in zijn nieuwe gebouw in Aartselaar. De bouwheer, die voordien al een forse voorstander was van circulair bouwen en ook de Green deal Circulair Bouwen ondertekende, liet zich met veel plezier verleiden door dit idee, zeker toen hij besefte dat dit tot een flinke kostenbesparing zou leiden. Samen met Rotor (een vzw die focust op het hergebruik van bouwmaterialen) keek Cenergie toe op de demontage, het transport en de tijdelijke stockage van de luchtgroep, in functie van de latere toepassing in het nieuwe project.

Anne-Laure Maerckx, Senior Consultant bij Cenergie: «Aquafin betaalde niets voor de luchtgroep an sich, maar droeg wel de kosten voor de demontage, het transport en de installatie in zijn nieuwe gebouw. Ook voor de bouwheer van de kantoortoren op het De Brouckèreplein was het voordelig, want de verwijdering van de luchtgroep bracht voor hem evenmin kosten met zich mee. Aangezien de luchtgroep nog in erg goede staat was, zou het doodzonde zijn geweest om hem zomaar verloren te laten gaan!»

 

Vanaf vandaag anticiperen op de toekomst

Het was nochtans geen sinecure om de luchtgroep uit de toren te krijgen. Met de toegankelijkheid van de technieken wordt over het algemeen (te) weinig rekening gehouden in dergelijke projecten. Dit wordt in de toekomst dan ook een van de voornaamste aandachtspunten voor ontwerpers die circulair te werk willen gaan.

Anne-Laure Maerckx: «Bestaande technische installaties recupereren is en blijft erg complex, dus het gebeurt (nog) niet al te vaak. Als eventueel hergebruik niet van meet af aan voorzien is, vergt het heel wat flexibiliteit en aanpassingsvermogen van alle betrokken partijen. Het is zoals met bouwmaterialen: we worden vandaag geconfronteerd met gebouwen die niet ontworpen zijn in functie van toekomstig hergebruik. De uitdaging is dus om dat voortaan wél te doen.»

 

Levensduur van de installaties verlengen

De recuperatie van de luchtgroep in het kader van dit project was enkel mogelijk omdat deze altijd perfect onderhouden is. Anne-Laure Maerckx: «Als het over duurzaamheid en circulaire economie gaat, begint alles ontegensprekelijk bij goed onderhoud. Dat is essentieel om de levensduur van technische installaties maximaal te verlengen en ze in een goede staat te kunnen houden met het oog op eventueel toekomstig hergebruik.» Tijdens het seminarie zullen twee sprekers dieper ingaan op de technische en normatieve aspecten die betrekking hebben op goed onderhoud.

 

Comfort en leasing

Speciale technieken zijn complexe materie. Tal van gebouwbeheerders hebben dit onvoldoende onder de knie. Dit is eens zo jammer wanneer het vereiste comfortniveau niet gehaald wordt. Het zou een prima oplossing kunnen zijn om dit toe te vertrouwen aan een gespecialiseerde partner. Deze werkwijze is al volledig ingeburgerd in Nederland, waar bedrijven technische installaties ‘leasen’ en een ‘prestatiecontract’ afsluiten om een bepaald comfortniveau te garanderen. Ook dit topic zal uitgebreid aan bod komen tijdens het seminarie.

 

Dit seminarie is helaas volzet. Het is dus niet meer mogelijk om in te schrijven. Geïnteresseerden kunnen de slides van de presentaties terugvinden op deze pagina op de website van Leefmilieu Brussel. 

 

GERELATEERDE DOSSIERS