Doorzoek volledige site
08 december 2020 | ARCHITECTURA.BE

Kris Blykers (BLIEBERG): "Circulair bouwen ontkiemt en groeit bij ontwerpers én bij producenten

Illustratie | Kris Blykers

De enquête die architectura.be en Redactiebureau Palindroom afnamen bij 174 Nederlandstalige architecten toont aan dat circulair bouwen steeds meer evolueert van de theorie naar de praktijk. In het whitebook dat we over deze enquête uitbrachten, laat ook Kris Blykers (BLIEBERG, architects of a circular economy) zijn licht schijnen op de resultaten.  

Circulair bouwen is een attitude die zowel op een korte tijd als in een zeer breed bereik een dankbare voedingsbodem heeft gevonden. Het ontkiemt en groeit bij ontwerpers én bij producenten. Wellicht is dit logisch: circulair bouwen spreek zowel de creatieve als de economische geest aan: flexibiliteit, modulariteit, omkeerbaarheid,… dit zijn creatieve ontwerptools die de economische geesten kunnen bekoren. Omgekeerd zijn as-a-service-modellen, poolen en sharen,… economische tools die de creatieve geesten inspireren.

De economische inslag van het circulaire verhaal maakt het voor de particuliere bouwer en voor de eenmansbureaus wellicht minder vanzelfsprekend om het brede palet van circulaire tools in te zetten. Misschien blijft daar het doordacht gebruik van materialen (bio-based, tweedehands, lokaal) het belangrijkste speerpunt.

Daarentegen ligt voor de professionele bouwers en de grotere architectenbureaus een uitgebreider scala aan circulaire tools voor: diensten in plaats
van producten, take-back-garanties, modulariteit… Het is misschien één van de verklaringen voor de verschillen in de enquête.

De vertrouwdheid met al deze circulaire methodes, ontwerprichtlijnen, modellen,… is groot, want tenslotte is die niet per se bouwgerelateerd: we werden met LEGO groot, met kringwinkelkledij hip, met Netflix-abonnementen verwend. Dit is misschien één van de verklaringen voor de ogenschijnlijke contradictie in de enquête die stelt dat de principes van circulair bouwen weliswaar genoegzaam bekend zijn, terwijl er tegelijk weinig ervaring mee werd opgebouwd.

BLIEBERG architects of a circular economy gelooft zeer sterk dat circulaire economie en circulair bouwen factoren zijn die naar een meer klimaatneutrale samenleving leiden, en dat het een gedragen concept is: door alvast een paar koplopers in de bouwindustrie zélf, door overheden (Europese Green Deal, Vlaanderen Circulair), en -zo blijkt opnieuw- door ontwerpers. We zetten onze schouders onder elke versnelling en elke verbreding van deze weg en steunen daarin architecten, aannemers, overheden.

 

Dit artikel is een fragment uit het whitebook dat Redactiebureau Palindroom heeft uitgebracht over de resultaten van een enquête waarin zowel de eigen communicatie van architecten (website, social media, fotografie,….) als de communicatie naar architecten (vakbladen, websites, beurzen,…) onder de loep genomen werden. Verder werden ook vragen gesteld rond de visie op en ervaring met labels, circulair bouwen en BIM. Geïnteresseerd in deze publicatie? Je kan het whitebook hier downloaden.