Doorzoek volledige site
Dossier

Circulair bouwen

Pionier circulaire leembouw te gast op Pixii Expert Day

Pionier circulaire leembouw te gast op Pixii Expert Day

21-02-2018 Circulair bouwen vindt meer en meer ingang in de sector. Circulaire leembouw is in onze contreien minder gekend. BC architects & studies is pionier op het vlak van circulaire leembouw in de Benelux.  Het Brusselse bureau richtte de spin-off BC Materials op, waarmee ze grondverzet van bouwwerven hergebruiken in nieuwe aardebouw constructies. Zaakvoerders Ken De Cooman en Nicolas Coeckelberghs komen circulaire leembouw toelichten op de Pixii Expert Day ‘Circulair bouwen’, dinsdag 20 maart Zaventem.

Wat heeft een specialist in de logistieke vastgoedsector aan BAMB?

Wat heeft een specialist in de logistieke vastgoedsector aan BAMB?

15-02-2018 Als specialist in de logistieke vastgoedsector streeft Montea ernaar om een maatschappelijk verantwoordelijke onderneming te zijn. Daarom werkt Montea aan een voortdurend verbeteringsproces, waarbij op systematische wijze economische, milieu- en sociale overwegingen op een geïntegreerde manier in de dagelijkse bedrijfsvoering worden opgenomen. Maar Montea wil nóg verder gaan en een voortrekkersrol spelen in het integreren van circulaire economie, waarbinnen BAMB kadert.  

De eerste proefprojecten zetten de bouwsector op weg naar "zero afval" in Brussel

De eerste proefprojecten zetten de bouwsector op weg naar "zero afval" in Brussel

24-01-2018 In het raam van het themajaar “zero afval” verwelkomde Leefmilieu Brussel op 23 januari 2018 de Europese actoren uit de bouwsector die deelnemen aan het BAMB-project (Buildings As Material Banks).  Dit innoverend project, dat door Europa wordt gefinancierd, wil bouwmaterialen op een optimale manier gebruiken gedurende de hele levenscyclus van de gebouwen om van de bouwsector op termijn een “zero afval”-sector te maken. 

Circulaire economie : bezoek het BAMB-project

Circulaire economie : bezoek het BAMB-project

14-06-2017 Het Europese BAMB-project (Buildings as Material Banks) wil het gebruik van hulpbronnen en meer bepaald van materialen tijdens de hele levenscyclus van gebouwen - zowel bij nieuwbouw als bij renovatie - optimaliseren binnen een visie voor circulaire economie. Leefmilieu Brussel coördineert het project. In het kader van de EU Sustainable Energy Week 2017  organiseert Leefmilieu Brussel op dinsdag 20 juni een terreinbezoek aan 2 exemplarische gebouwen en het pilootproject BAMB: de reconversie van oude studentenverblijven van de VUB volgens het Reversible Building Design-principe.

269 resultaten gevonden