Doorzoek volledige site
Dossier

EPB

TECHNISCHE INFO. EPB: de waarden bij ontstentenis zijn niet langer voldoende!

TECHNISCHE INFO. EPB: de waarden bij ontstentenis zijn niet langer voldoende!

29-09-2020 In een EPB-berekening kunnen sommige parameters op verschillende manieren bepaald worden: meting, gedetailleerde berekening, vereenvoudigde berekening of waarde bij ontstentenis. Om aan de huidige EPB-eisen te kunnen voldoen en de prestaties en de uitgevoerde werkzaamheden beter te kunnen valoriseren, moet het gebruik van waarden bij ontstentenis echter zo veel mogelijk beperkt worden. Het is bijgevolg aangeraden om ze enkel voor te behouden voor situaties waarin de gevraagde informatie niet beschikbaar is. Lees er meer over in dit artikel uit WTCB-Contact. 

Een lage EPC-score bereik je snel met buitengevelisolatie

Een lage EPC-score bereik je snel met buitengevelisolatie

22-01-2020 In de woonsector staan er heel wat energiebesparingsmaatregelen voor de deur. Voor veel mensen betekent dit grondige renovatiewerken. Inzicht in hoe de woning eenvoudig energiezuiniger gemaakt kan worden, is dan ook onmisbaar. Begin 2019 sloegen Pixii, een neutraal wetenschappelijke onderzoeksinstelling die bouwactoren ondersteunt, en Sto, expert in gevelbekledingen en - isolatie, de handen in elkaar om de impact van een geïsoleerde buitengevel op de energieprestatie te berekenen. Dankzij deze studie kan Sto voor het eerst de energiewinst van gevelisolatie in een effectieve score op het energieprestatiecertificaat uitdrukken. De resultaten tonen aan dat met relatief eenvoudige de energienormen behaald kunnen worden.  

Derde EPB-congres: ook licht, lucht en geluid dragen bij aan duurzaamheid

Derde EPB-congres: ook licht, lucht en geluid dragen bij aan duurzaamheid

09-10-2019 Op donderdag 3 oktober bliezen enkele honderden bouwprofessionals verzamelen in BEL Brussels voor het derde EPB-congres. De focus: waar liggen architecten, bouwpromotoren en bouwheren anno 2019 wakker van? Heel wat, zo is gebleken uit de reeks boeiende lezingen. Hoewel energiebehoud langzaam maar zeker een prioriteit is geworden, spelen ook andere aspecten een rol, zoals het creëren van gezonde en comfortabele woningen. Hoe vallen al die prioriteiten met elkaar te rijmen, en hoe hou je dat alles betaalbaar? Autoriteiten in verschillende domeinen trachtten op het congres klaarheid te scheppen.

 Energie-efficiëntie in gebouwen: op zoek naar een delicaat evenwicht

Energie-efficiëntie in gebouwen: op zoek naar een delicaat evenwicht

12-09-2019 Op 20 september organiseren Energy Saving Pioneers en Bond Beter Leefmilieu samen met Energik, OVED en Pixii een studievoormiddag omtrent energie-efficiëntie. Quentin Jossen, consultant bij Climact, is een van de sprekers. In het kader van de inspanningen die het levert om de gewestelijke en federale regeringen bij te staan bij het definiëren en implementeren van hun strategische (actie)plannen voor de transitie naar een koolstofarme samenleving, ondersteunt Climact tegenwoordig zowel Wallonië als Vlaanderen op het vlak van gebouwrenovatie. Het is dus ideaal geplaatst om de maatregelen aan weerszijden van de taalgrens te vergelijken … en in te schatten welke weg ze nog af te leggen hebben.

183 resultaten gevonden