Doorzoek volledige site
06 maart 2015 | HANNE GOOSSENS

BVA toont voorbeeldprojecten die voldoen aan BEN-eisen

Woning in Keerbergen dat aan de BEN-eisen voldoet. Architect: Niko Wauters - Keerbergen. EPB-verslaggever: Gert Christiaensen - Heist-op-den-Berg Illustratie | https://bvarchitecten.be/themas/ben-voorbeeldprojecten/

BVA, de beroepsvereniging voor architecten, toont op haar website enkele projecten die voldoen aan de actuele definitie van BEN. Er zijn immers een groot aantal architecten die vrezen dat de creatieve architectuur door de BEN-eisen onder druk zal komen te staan. 

Vanaf 2021 zouden de BEN-eisen (Bijna Energie Neutraal) die door de Vlaamse regering werden vastgesteld de standaard moeten worden voor nieuwe kantoren, scholen en woningen in Vlaanderen. Er heerst echter de vrees dat met deze regelgeving de creatieve architectuur nog meer in de verdrukking zal komen dan met de huidige, steeds strenger wordende EPB-eisen. BVA wil dit doemdenken doorbreken door aan te tonen dat de architect binnen deze uitdagingen een grote meerwaarde kan betekenen.

 

Soorten projecten

BVA toont op zijn website enkele projecten die voldoen aan de actuele definitie van BEN en waarbij duidelijk blijkt dat de architect met zijn creatieve ontwerp een belangrijke rol heeft gespeeld in het verhaal.

Bij het bepalen van het E-peil heeft BVA het effect van de PV-panelen in basis niet in rekening gebracht, ook al zullen deze, als ze worden geplaatst, het E-peil wel doen dalen zodat de BEN-eisen gehaald worden. BVA wil vooral het effect van de gebouwgerelateerde maatregelen aantonen. Het mag volgens de vereniging niet vergeten worden dat de milieuvriendelijkste energie diegene is die niet moet worden aangewend.

 

Voorstelling

De projecten worden voorgesteld met een afbeelding en een link naar de websites van de ontwerper(s) en EPB-verslaggever. Ze worden vergezeld van een grafiek en een lijstje met voor de EPB relevante technische gegevens. De grafiek geeft het aandeel in het globale E-peil voor elk aspect van de energieprestatie. Dat betekent dat de grafiek de (fictieve) koeling, de verwarming, de hulpenergie en het sanitair tapwater weergeeft.

De lijst van voorbeeldprojecten zal de komende weken nog verder worden aangevuld, eerstdaags met enkele BEN-kantoorgebouwen. Met een diversiteit van concepten zal BVA proberen aantonen dat de strenge eisen niet moeten leiden tot een verarming van de architectuur, maar dat ze voor creatieve architecten juist een bron van inspiratie kunnen zijn. 

GERELATEERDE DOSSIERS