Doorzoek volledige site
07 september 2014 | FREDERICK DAENEN

Environmental Product Declaration voor Unilin division insulation

Unilin division insulation liet een levenscyclusanalyse uitvoeren voor het Unipur Plus dakelement, om de naar eigen zeggen geringe milieu-impact ervan op een objectieve manier aan te tonen. Die is geverifieerd door een onafhankelijke organisatie en bevestigd in een Environmental Product Declaration.

Het principe van Environmental Product Declarations (EPD) is in het leven geroepen om paal en perk te stellen aan het goochelen met de duurzaamheid en bijhorende labels van producten. Deze milieuproductverklaring moet betere informatie bieden dan de vele labels die vaak slechts één milieuaspect in de kijker stellen. Ze bevat gedetailleerde, kwantitatieve en gecertificeerde informatie over de milieu- en gezondheidsaspecten van een product. De EPD is gebaseerd op een levenscyclusanalyse van het product.

Met een Koninklijk Besluit (KB) wil de overheid deze onderbouwde milieu-informatie promoten. Het KB werd recent door de regering goedgekeurd. Het bepaalt dat fabrikanten bij het communiceren van de milieu-impact van een product vanaf 1 januari 2015 verplicht zijn deze impact te laten verifiëren. Voor de producten die reeds op de markt werden aangeboden voor de publicatie van dit besluit geldt een overgangsperiode tot 1 januari 2016. Om een uitspraak te doen over de milieu-impact van hun product, moeten ze met andere woorden over een objectieve EPD beschikken.

EPD voor Unilin

Unilin division insulation krijgt een eerste EPD voor het dakelement Unipur Plus. het bedrijf liet een volledige levenscyclusanalyse uitvoeren om de milieu-impact te beoordelen. De resultaten van dit onderzoek werden geverifieerd door een onafhankelijke derde partij. Het EPD geeft op transparante wijze de gedetailleerde, kwantitatieve resultaten van de levenscyclusanalyse weer.

GERELATEERDE DOSSIERS