Doorzoek volledige site
03 november 2014 | JORIS VLIEGEN

Vibe organiseert infodag rond milieuverklaringen

Illustratie | Groene Offerte
Vibe legt uit hoe u op een milieuverantwoorde manier met bouwmateriaal kan omgaan. Illustratie | Vibe

Vibe, het Vlaams Instituut voor Bio-Ecologisch voor Bouwen en Wonen, legt op vrijdag 12 december in Brussel uit hoe u op een milieuverantwoorde manier met bouwmateriaal kan omgaan.

Milieuverklaringen in binnen- en buitenland

Tijdens de infodag komen het meten en uitdrukken van milieuprestaties van bouwmaterialen aan bod: beleid, verplichtingen, verboden, nut, instrumenten… Ook het kluwen van milieuverklaringen (LCA, EPD, PEF en labels) wordt daarbij behandeld. Wat mag en moet in België? En wat is er op komst vanuit de Europese Commissie? En vooral: hoe kunnen milieuverklaringen van nut zijn in een bepaald beroep of bedrijf?

Instrumenten voor milieuverklaringen

Daarnaast bespreken de experts de milieu-evaluaties van bouwmaterialen. Hoe kan u materialen vergelijken op milieuvlak? Waaraan moeten producenten voldoen? Mag een product nog op de markt komen zonder milieu-evaluatie? Wat kunnen architecten en studiebureaus ermee doen? Hoe kunnen handelaars en verdelers er al dan niet mee communiceren? Hoe kunnen aannemers milieuverantwoorde materialen kiezen?

Vanaf januari 2015 wordt namelijk een Koninklijk Besluit (KB) van kracht dat het vrije gebruik van zogenaamde milieuboodschappen voor bouwmaterialen inperkt, zoals ‘klimaatvriendelijk’, ‘grondstoffenbesparend’, ‘beter voor het leefmilieu’… Enkel de aangetoonde beweringen zijn nog wettelijk. Een instrument om dit aan te tonen is een EPD-fiche (Environmental Product Declaration of Milieuregerelateerde Productinformatie). In het KB staat hoe een EPD in België opgemaakt dient te worden. De basis daarvan is op Europees niveau geregeld is, maar een EPD zal toch verschillend zijn in verschillende Europese landen.

Ook op het niveau van de Europese Commissie zijn verschillende systemen in ontwikkeling, waardoor de vraag rijst of er eenmaking op EU-niveau op komst is. Daarnaast zijn er een aantal labels op de markt die de communicatie vereenvoudigen: wat zijn ze waard en wat is hun plaats op de markt? De Europese Commissie werkt intussen eveneens aan een nieuw instrument: PEF, de ecologische voetafdruk van producten (Product Environmental Footprint). Wat is de betekenis en bedoeling van dit instrument en wanneer treedt het in voege?

Praktische info

De antwoorden op deze vragen worden behandeld door sprekers en experts uit de betrokken administraties en organisaties, met ruim tijd voor vragen voorzien, die ook al op voorhand kunnen worden gesteld. De infodag is gratis, maar vooraf inschrijven via de website is verplicht. Vibe kon rekenen op de steun van KBC en de medewerking van FOD Leefmilieu, OVAM, NAV en Bouwunie.