Doorzoek volledige site
18 december 2014 | PHILIPPE SELKE

Leefmilieu Brussel stelt seminariecyclus duurzaam bouwen voor

Ook in 2015 kunnen vaklui in de bouwsector een reeks seminaries volgen die dieper ingaan op duurzaam bouwen. Leefmilieu Brussel wil met deze seminaries ontmoetingen en uitwisselingen mogelijk maken voor iedereen die duurzaam bouwt of wil bouwen in het Brussels Gewest.

De seminariecyclus stelt drie doelstellingen voorop: 

  • informeren u over de actualiteit op het vlak van de regel- en wetgeving
  • helpen u bij het inzetten van technologieën die aan uw projecten zijn aangepast
  • bieden u de kans actoren uit de sector van het duurzaam bouwen te ontmoeten

 

De seminarielijst ziet er als volgt uit:

 

Al de seminaries worden in het Nederlands en het Frans gegeven. Inschrijven is verplicht en kan u hier doen. 

GERELATEERDE DOSSIERS