Doorzoek volledige site
Dossier

EPB

Bond Beter Leefmilieu: 'Vlaanderen moet voorbij 2030 kijken en meteen mikken op EPC-label A of B'

Bond Beter Leefmilieu: 'Vlaanderen moet voorbij 2030 kijken en meteen mikken op EPC-label A of B'

04-11-2021 "Hoopgevend nieuws over het op til zijnde klimaatakkoord van de Vlaamse regering: er zouden structurele maatregelen op tafel liggen voor belangrijke sectoren, met onder meer een verplichte renovatie na verkoop voor de bouwsector. Als de coalitiepartners elkaar de komende uren kunnen vinden, het juiste ambitieniveau aanhouden en de sociale dimensie van de maatregelen onder handen nemen, dan kan Zuhal Demir zaterdag alsnog met opgeheven hoofd richting klimaattop in Glasgow vertrekken", aldus Bond Beter Leefmilieu in een reactie op de Vlaamse onderhandelingen over het klimaatakkoord.   

Verouderde en energie-intensieve Brusselse gebouwen gaan voor een ‘RENOLUTION’

Verouderde en energie-intensieve Brusselse gebouwen gaan voor een ‘RENOLUTION’

27-04-2021 De Brusselse regering heeft het startschot gegeven voor een publiek-private alliantie met als doel de energetische renovatie van de gebouwen in de hoofdstad te versnellen. Tussen nu en 2024 wordt meer dan 350 miljoen euro overheidsgeld geïnvesteerd in de renovatiestrategie, die het Gewest in staat moet stellen om tegen 2050 de koolstofneutraliteit te benaderen. Onder de noemer ‘RENOLUTION’ streeft de strategie naar een gemiddeld energieprestatieniveau van 100 kWh/m²/jaar voor Brusselse woningen en naar energieneutraliteit voor tertiaire gebouwen tegen 2050. Dat komt neer op een gemiddeld verbruik dat drie tot vier keer lager ligt dan in de huidige situatie.

Gratis webinar rond passiefhuisbouw in België bij Pixii: terugblik en toekomstperspectieven

Gratis webinar rond passiefhuisbouw in België bij Pixii: terugblik en toekomstperspectieven

08-04-2021 In België lijkt het of de passiefhuisbouw na een sterke groeiperiode bijna is stilgevallen. De werkelijkheid is echter veel positiever. Na het wegvallen van subsidies worden veel minder certificaties aangevraagd, maar de principes van passiefbouw hebben de EPB-regelgeving sterk beïnvloed. Wat brengt de toekomst, met het oog op de klimaatdoelstellingen voor 2050? Tijd voor een stand van zaken tijdens een webinar op 22 april georganiseerd door Pixii en Plate-forme Maison Passive, met de samenwerking van Build Circular.Brussels en ondersteuning door Leefmilieu Brussel.  

Maak kennis met low-tech via inspirerend seminarie

Maak kennis met low-tech via inspirerend seminarie

03-03-2021 Leefmilieu Brussel organiseert op vrijdag 26 maart een gratis online seminarie, waarbij het zal inzoomen op verschillende low-techinterventies in bouw- en renovatieprojecten. De gepresenteerde cases kunnen gezien hun diversiteit en praktische toepasbaarheid fungeren als echte inspiratiebronnen en lenen zich uitstekend tot kennisuitwisseling omtrent een concept dat nog niet duidelijk gedefinieerd is. Kortom: de afwezigen hebben ongelijk!

TECHNISCHE INFO. EPB: de waarden bij ontstentenis zijn niet langer voldoende!

TECHNISCHE INFO. EPB: de waarden bij ontstentenis zijn niet langer voldoende!

29-09-2020 In een EPB-berekening kunnen sommige parameters op verschillende manieren bepaald worden: meting, gedetailleerde berekening, vereenvoudigde berekening of waarde bij ontstentenis. Om aan de huidige EPB-eisen te kunnen voldoen en de prestaties en de uitgevoerde werkzaamheden beter te kunnen valoriseren, moet het gebruik van waarden bij ontstentenis echter zo veel mogelijk beperkt worden. Het is bijgevolg aangeraden om ze enkel voor te behouden voor situaties waarin de gevraagde informatie niet beschikbaar is. Lees er meer over in dit artikel uit WTCB-Contact. 

Een lage EPC-score bereik je snel met buitengevelisolatie

Een lage EPC-score bereik je snel met buitengevelisolatie

22-01-2020 In de woonsector staan er heel wat energiebesparingsmaatregelen voor de deur. Voor veel mensen betekent dit grondige renovatiewerken. Inzicht in hoe de woning eenvoudig energiezuiniger gemaakt kan worden, is dan ook onmisbaar. Begin 2019 sloegen Pixii, een neutraal wetenschappelijke onderzoeksinstelling die bouwactoren ondersteunt, en Sto, expert in gevelbekledingen en - isolatie, de handen in elkaar om de impact van een geïsoleerde buitengevel op de energieprestatie te berekenen. Dankzij deze studie kan Sto voor het eerst de energiewinst van gevelisolatie in een effectieve score op het energieprestatiecertificaat uitdrukken. De resultaten tonen aan dat met relatief eenvoudige de energienormen behaald kunnen worden.  

Derde EPB-congres: ook licht, lucht en geluid dragen bij aan duurzaamheid

Derde EPB-congres: ook licht, lucht en geluid dragen bij aan duurzaamheid

09-10-2019 Op donderdag 3 oktober bliezen enkele honderden bouwprofessionals verzamelen in BEL Brussels voor het derde EPB-congres. De focus: waar liggen architecten, bouwpromotoren en bouwheren anno 2019 wakker van? Heel wat, zo is gebleken uit de reeks boeiende lezingen. Hoewel energiebehoud langzaam maar zeker een prioriteit is geworden, spelen ook andere aspecten een rol, zoals het creëren van gezonde en comfortabele woningen. Hoe vallen al die prioriteiten met elkaar te rijmen, en hoe hou je dat alles betaalbaar? Autoriteiten in verschillende domeinen trachtten op het congres klaarheid te scheppen.

187 resultaten gevonden