Doorzoek volledige site
Dossier

EPB

Cenergie als eerste studiebureau door Vlaams Energie Agentschap erkend als BEN-voorloper

Cenergie als eerste studiebureau door Vlaams Energie Agentschap erkend als BEN-voorloper

06-11-2013 Vanaf 2021 moeten volgens de Europese richtlijn alle nieuwbouw school- en kantoorgebouwen maar ook woningen beantwoorden aan het BEN-niveau (E40 voor kantoren en scholen, E30 voor woningen). Voor overheidsgebouwen geldt deze verplichting reeds vanaf 2019. Cenergie werd door het Vlaams Energie Agentschap (VEA) in het kader van het ‘Vlaams actieplan bijna-energieneutrale gebouwen’ als eerste studiebureau erkend als voorloper in het promoten van de BEN-principes (Bijna-EnergieNeutraal).

Goed ingeregelde installaties dragen steentje bij aan 20-20-20-doelstelling

Goed ingeregelde installaties dragen steentje bij aan 20-20-20-doelstelling

15-10-2013 Klimaatverandering neemt een steeds prominentere rol in op de internationale politieke agenda. Met de zogenaamde '20-20-20-doelstellingen' moet Europa tegen 2020 20% minder broeikasgassen uitstoten, 20% energie uit hernieuwbare energiebronnen halen en de energie-efficiëntie met 20% verbeteren. Een hele uitdaging, ook voor de bouwsector. De Nederlandse en Belgische overheden hebben alvast hun EPC en EPB-normen aangepast, zo staat te lezen in het septembernummer van Kiosk, het magazine van Caleffi.

Brussels Greenbizz verenigt wonen en werken vanuit sterk milieubewustzijn

Brussels Greenbizz verenigt wonen en werken vanuit sterk milieubewustzijn

08-10-2013 Op de Tivolisite in de Brusselse kanaalwijk werkt citydev.brussels (tot voor kort de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij Brussel) aan de uitwerking van het project Greenbizz, dat baanbrekend wil zijn op vlak van duurzame ontwikkeling, functievermenging en stedelijke omgeving. Op 18 oktober geven Sabine Leribaux en Marc Lacour van het betrokken bureau Architectes Associés een lezing over het project op het NZEB Symposium.

187 resultaten gevonden