Doorzoek volledige site
11 mei 2011 | TIM JANSSENS

Maene pakt uit met absolute primeur op het vlak van glasleuningen

Op 28 april stelde Geert Maene in Brugge de nieuwe versie van de BOSTON-glasleuning voor. Deze verschilt in heel wat opzichten van z'n voorganger: ze kan langs de binnenzijde gemonteerd worden, ze heeft profielen uit aluminium en ze heeft een regelmechanisme waarmee de glasplaten eenvoudig vastgeschroefd en uitgelijnd kunnen worden. Met dit innovatieve systeem zorgt Maene voor een absolute primeur op het vlak van glasleuningen.

Op 28 april stelde Geert Maene in Brugge de nieuwe versie van de BOSTON-glasleuning voor. Deze verschilt in heel wat opzichten van z'n voorganger: ze kan langs de binnenzijde gemonteerd worden, ze heeft profielen uit aluminium en ze heeft een regelmechanisme waarmee de glasplaten eenvoudig vastgeschroefd en uitgelijnd kunnen worden. Met dit innovatieve systeem zorgt Maene voor een absolute primeur op het vlak van glasleuningen.


Research & Development

Geert Maene startte in 2006 een onderzoek om tot een nieuw concept van glasleuningen te komen. In een eerste fase werden met de hulp van het IWT (Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie) alle Europese normen met betrekking tot leuningen verzameld en werd er in samenwerking met KaHo Sint-Lieven in Gent een complex rekenmodel opgesteld. Via dat model kon men aan de hand van driedimensionale computertekeningen berekeningen maken over de sterkte van de verschillende onderdelen. Op die manier werd het mogelijk om verschillende prototypes te gaan uittesten zonder dat het nodig was om ze ook in het echt te maken.

    

De aluminium profielen kunnen langs de binnenzijde geplaatst worden. Het is dus niet meer nodig om met stellingen te werken.


In een tweede fase werd er overgegaan tot de ontwikkeling van het huidige type. Dit had echter heel wat voeten in de aarde aangezien de eisen voor het nieuwe product erg hoog waren. Alle montagewerken dienden immers aan de binnenzijde van het balkon te gebeuren. Ook moest het profielsysteem op elke vorm van ruwbouw kunnen aansluiten en moest het geheel robuust en sterk zijn, zodat het zou kunnen voldoen aan de nieuwste kwaliteitsnormen. Tot slot moest het systeem nog een regelmechanisme bevatten waarmee men het glas traploos zou kunnen regelen.
Vier maanden later werd er een eerste prototype ontwikkeld dat helaas bezweek onder de hoge druk van de regelschroeven. Een volgende studie wees uit dat er een roestvaste staalsoort nodig was die driemaal sterker is dan normaal. Bij het uiteindelijke systeem wordt een soort inox gebruikt die speciaal gewalst wordt in Zweden. Het aluminiumprofiel wordt geperst bij EMAX in Genk en bestaat uit gerecycleerd schroot.


 

    

De glaspanelen worden in de profielen geplaatst en kunnen vastgeschroefd en uitgelijnd worden met behulp van het gepatenteerd regelmechanisme.SentryGlas

Dynamische schoktesten wezen uit dat het gebruikte glas erg stevig is. Het is een samenstelling van twee dikke geharde ruiten (10 millimeter) met een tussenlaag uit SentryGlas. Deze is dertig procent stijver dan een tussenlaag uit het meer buigbare PVB en zorgt ervoor dat het glas bij een eventuele breuk rechtop blijft staan. Er komt dan geen gat in de leuningconstructie, wat de veiligheid een pak zou verhogen. Bovendien zijn de randen bestand tegen vocht.

 


Voordelen

Het grootste voordeel van de nieuwe BOSTON is dat alle werken aan de binnenzijde uitgevoerd kunnen worden. Het is met andere woorden niet langer nodig om stellingen te plaatsen als men op grote hoogte moet werken. Deze manier van werken is dus minder omslachtig, veiliger (de arbeiders worden vastgemaakt met touwen indien nodig) en goedkoper aangezien het veel minder tijd kost om de glasleuning te plaatsen. Het aantal werkuren zou volgens Geert Maene met maar liefst dertig procent gereduceerd worden.
Ten tweede is de constructie veel lichter dan z'n voorganger. Er wordt gewerkt met profielen uit aluminium en dus niet langer met klassieke stalen platen die dertig kilogram per meter profiel wogen. Met de nieuwe Boston daalt het plaatsingsgewicht bijna met de helft.
Ten derde kan het glas perfect in lijn gezet worden met behulp van een gepatenteerd regelmechanisme. Waar het glas vroeger verlijmd werd en na plaatsing dus niet meer verwijderd kon worden, kan dit nu wel aangezien de glaspanelen vastgeschroefd worden.


    

Het glas, een samenstelling van twee dikke geharde ruiten (10 millimeter) met een tussenlaag uit SentryGlas, is bestand tegen grote schokken en blijft bij een eventuele breuk rechtop staan.Plaatsing


De eerste fase van de plaatsing bestaat erin de speciaal ontwikkelde beugels uit hoogsterktestaal aan te brengen en uit te lijnen op de betonnen basis. Vervolgens wordt het aluminium profiel – dat speciale gleuven voor bouten of moeren bevat – aan de beugels bevestigd en waterpas gezet met behulp van gleufbouten. De buitenste afwerkingsprofielen worden dan in het basisprofiel geplaatst en vastgeschroefd via 'footrulers'.
Hierna kan men aan de slag met het glas zelf: eerst dient men er een houder op te monteren, nadien zet men het glas in het basisprofiel en draait men het vast met het regelmechanisme. Met dit laatste kan men het glaspaneel naar boven of beneden en naar binnen of buiten laten hellen, waardoor het erg eenvoudig uit te lijnen is.
Deze procedure herhaalt men bij de overige glaspanelen, die dus makkelijk met de andere panelen in lijn gezet kunnen worden. Als alle panelen geplaatst zijn, werkt men het profiel langs de binnenkant af door de nog zichtbare gleuf op te vullen met rubber. 


Het systeem werd al toegepast in het AZ Sint-Jan te Brugge.


Patent


Om z'n primeur te verzilveren, heeft Maene – met succes – een octrooiaanvraag ingediend. Deze is eigendom van de firma, al gelden Geert Maene en Dimitri Merlin van product designbureau CIDES als de individuele uitvinders van het systeem. Maene stelde de nieuwe BOSTON al voor op Architect@Work en wil het systeem laten verdelen over gans Europa.

GERELATEERDE DOSSIERS