Doorzoek volledige site
17 december 2014

Vervorming van isolerende beglazingen

Opbouw van een dubbele beglazing Illustratie | WTCB
Vertekening van het weerkaatste beeld. Illustratie | WTCB

Men zegt vaak van dubbele of drievoudige isolerende beglazingen dat ze 'leven' omdat ze kunnen vervormen onder invloed van temperatuurschommelingen en variaties in atmosferische druk. Deze concave of convexe vervormingen zorgen niet alleen voor een vertekening van de weerkaatste beelden, maar tevens voor een belasting van de afdichtingsvoegen van de afstandhouders. Het WTCB haalt kort de oorzaken van beide fenomenen aan en geeft aan wat al dan niet aanvaardbaar is.

Oorzaken

Isolerende beglazingen bestaan uit glasbladen die van elkaar gescheiden worden door droge luchtlagen of gaslagen en die hermetisch afgesloten zijn aan hun omtrek. Deze afdichting beperkt het risico op inwendige condensatie van de beglazing (zie afbeelding 1). 

Na de plaatsing van isolerende beglazingen kunnen er in hun spouw andere drukniveaus optreden dan deze die op de vervaardigingsplaats heersten. Deze drukvariatie is afhankelijk van:

  • veranderingen in de temperatuur van de beglazing 
  • veranderingen in de atmosferische luchtdruk 
  • het volume van de spouw (breedte van de afstandhouders).

Deze drukverschillen veroorzaken vervormingen waarvan de omvang niet alleen afhankelijk is van het drukverschil, maar ook van de stijfheid van de glasbladen. Deze laatste parameter wordt niet alleen bepaald door de afmetingen van de beglazing, maar ook door de dikte van de verschillende lagen.

 

Gevolgen

De concave of convexe schoteling van de glasbladen (al naargelang de spouw van het glasvolume in onder- of in overdruk is) zorgt voor een vertekening van de weerkaatste beelden. Afbeelding 2 toont aan dat deze beeldvervormingen onesthetisch kunnen zijn (vooral bij bepaalde gecoate beglazingen)

 

Lees dit artikel verder op de website van het WTCB

GERELATEERDE DOSSIERS