Doorzoek volledige site
17 januari 2018

Zweeds architectenbureau Plantagon ontwerpt kantoorgebouw met stadsboerderij

Schuin geplaatst glas aan de kant van de gewassen, recht geplaatst glas aan de kant van de kantoren Illustratie | Plantagon
Gewassen Illustratie | Plantagon
The World Food Building Illustratie | Plantagon

The World Food Building wordt momenteel gebouwd in de Zweedse stad Linköping en zou in 2020 klaar moeten zijn. Architectenbureau Plantagon ontwierp het 60 meter hoge kantoorgebouw dat tegelijk ook een verticaal akker is. De kantoren, verdeeld over 17 verdiepingen, zullen aan de noordkant van het gebouw liggen, zodat de gewassen aan de zuidkant zo veel mogelijk zon krijgt via schuin geplaatst glas.

In de serres zal voedsel geproduceerd worden met hydrocultuurtechnologie, een techniek waarbij de gewassen worden ondergedompeld in nutriëntrijk water. Deze techniek is tegenwoordig erg populair onder de stadslandbouwexperts omdat er maar weinig land nodig is om het proces te doen slagen.

 

Zo weinig mogelijk hulpbronnen

Plantagon noemt zijn aanpak “agritechtuur”, een mengwoord dat de termen agricultuur, technologie en architectuur omvat. Hun doel is om zo veel mogelijk voedsel te produceren op een zo klein mogelijke ecologische voetafdruk en door zo weinig mogelijk water en andere bronnen te gebruiken, maar toch de hoogste kwaliteit te waarborgen. Het gebouw wordt verwarmd via een nabije afvalverbranding- en biogasinstallatie. Deze installaties voorzien ook brandstof voor voedselproductie.

 

Symbiotisch voedselproductiesysteem

Plantagon zegt dat ze symbiotische oplossingen gebruiken om grote, industriële voedselproductiesystemen te ontwikkelen. Deze systemen kunnen op hun beurt overtollige warmte, biomassa en zelfs koolstofdioxide omzetten in kwalitatieve eigenschappen voor lokale voedselproductie.

Bronnen recycleren die normaalgezien als afval beschouwd worden, is volgens Plantagon de sleutel tot het succes van stadslandbouw in de toekomst.

GERELATEERDE DOSSIERS