Doorzoek volledige site
31 maart 2016 | AARON EERDEKENS

Studie herbestemming kerken Bokrijk en Oud-Waterschei gaat van start

de Sint-Albertuskerk van Zwartberg. Illustratie | Limburg Actueel
Het stadsbestuur van Genk heeft onderzoeksgroep ArcK onder de arm genomen om een studie uit te voeren naar de mogelijkheden omtrent een her-of nevenbestemming van twee Genkse kerkgebouwen. Het gaat om de Maria Gorettikerk in Bokrijk en de O.L.V. Tenhemelopnemingkerk in Oud-Waterschei. 

 

Het is de eerste concrete studie-opdracht die wordt uitgevoerd in het kader van het parochiekerkenplan dat het stadsbestuur en het Centraal Kerkbestuur Genk in september 2014 hebben voorgesteld. In de toekomstvisie die toen naar voren werd geschoven, zou Genk moeten evolueren van een gemeente met 13 katholieke parochies naar 3 federaties met elk één moederkerk en in totaal 5 nevenkerken. De overige 6 kerkgebouwen zouden dan in aanmerking kunnen komen voor neven- of herbestemming.

 

Draagvlak en betrokkenheid

"De Maria Gorettikerk van Bokrijk en de O.L.V. Tenhemelopnemingkerk van Oud-Waterschei zijn de twee eerste kerken waarvoor we concreet de opties willen gaan bekijken", weet schepen Ria Grondelaers, die onder meer bevoegd is voor erediensten. "We hebben de onderzoeksgroep ArcK van de UHasselt aangesteld om deze studie voor ons uit te voeren. Het wordt een participatief traject."

ArcK is de onderzoeksgroep van de faculteit architectuur en kunst van de UHasselt, die onder meer gespecialiseerd is in herbestemming. Dr. Roel De Ridder, die het onderzoek zal leiden, legt uit: "We gaan altijd na hoe de kerken functioneren in de buurt of de wijk waar ze staan, ook op sociaal vlak. 'Draagvlak' is daarbij het cruciale begrip. Daarom koppelen we elk voorstel steeds aan een visie op wie het voorstel gaat gebruiken en wie het gaat beheren. De betrokkenheid van het publiek en de huidige beheerders is dan ook belangrijk in ons onderzoek."

"Er is dus nog niets beslist, maar dit is wel een bewuste keuze voor precies deze twee kerkgebouwen. Die van Oud-Waterschei ligt bijvoorbeeld vlakbij Thor Park. Deze ligging kan opportuniteiten scheppen, en daar willen we een beter zicht op krijgen", besluit Ria Grondelaers. De studie zal in totaal 15.900 euro kosten voor de twee kerkgebouwen.