Doorzoek volledige site
05 februari 2018

“Bitumen dakbanen zijn de beste keuze op iedere dakvloer”

“Bitumen dakbanen zijn zonder twijfel de beste keuze omdat ze dikker zijn dan bijvoorbeeld kunststof dakfolies”, aldus Bitubel. (Foto: Soprema)
Om de dakwerken mogelijk te maken, een goede hechting van de dakafdichting te verzekeren en blaasvorming door ingesloten vocht te vermijden, is het aangewezen om de dakvloer in kwestie voldoende (lucht)droog te maken. (Foto: Soprema)
Om de performantie van het daksysteem te maximaliseren, kan je op bepaalde dakvloeren het best opteren voor een specifieke plaatsing van de bovenliggende bitumen dakbaan. (Foto: Soprema)

Welke systemen zijn anno 2018 het meest geschikt voor de bedekking van onze platte daken? “Nog steeds bitumen dakbanen”, klinkt het vastberaden bij de experts van Bitubel, de vereniging van Belgische fabrikanten van bitumen dakbanen. “Ze zijn immers toepasbaar op iedere dakvloer en uitstekend bestand tegen allerhande invloeden.” In dit artikel vind je enkele aandachtspunten voor de plaatsing van bitumen dakbanen op bepaalde ondergronden, met het oog op een optimaal resultaat.

Ter plaatse gestort beton of afschotbeton, betonnen prefabelementen, houten planken en platen, vezelcementplaten, houtwolcementplaten, metalen plooiplaten, sandwichpanelen …: op al deze ondergronden komen de alom geprezen kwaliteiten van bitumen dakbanen uitstekend tot hun recht. “Bitumen dakbanen zijn zonder twijfel de beste keuze omdat ze dikker zijn dan bijvoorbeeld kunststof dakfolies”, aldus Bitubel. “Gezien hun dikte en de sterke wapening zijn ze uitstekend bestand tegen mogelijke beschadigingen. Dankzij de toevoeging van polymeren hebben bitumen dakbanen bovendien een grote kleefkracht en zijn ze efficiënt te bevestigen.” 

 

Voldoende droge ondergrond

De troeven van bitumen dakbanen komen optimaal tot hun recht op een geschikte ondergrond. Om de dakwerken mogelijk te maken, een goede hechting van de dakafdichting te verzekeren en blaasvorming door ingesloten vocht te vermijden, is het aangewezen om de dakvloer in kwestie voldoende (lucht)droog te maken. Regenwater kan, na het verwijderen van eventuele plassen, verdampt worden met een brander.

 

Vlakheid en ruwheid

Bitumen dakbanen gedijen het best op een vlakke ondergrond. Holtes, hobbels en uitstekende elementen kunnen de hechting van een afdichting of een dampscherm hypothekeren en kunnen dan ook maar beter vermeden, verwijderd of behandeld worden. Enkel als er geen risico bestaat om het membraan te perforeren bij een eventuele belasting van de oneffenheid – druk van een voet, neerzetten van gasfles, rijden met rolwagentje … – is een niveauverschil aanvaardbaar. Voorts speelt ook de ruwheid van het onderliggende dakoppervlak een rol. Deze is nuttig voor de hechting, maar mag anderzijds niet te groot zijn om eventuele perforaties van de afdichting of het dampscherm te vermijden.

 

Bitumenhechtvernis

In functie van een optimaal resultaat kan je sommige ondergronden bovendien behandelen met bitumenhechtvernis vooraleer ze bekleed worden met bitumen dakbanen. Deze hechtvernis – ook kleefvernis of primer genoemd – kan de fijne overgebleven stofdeeltjes binden (bijvoorbeeld bij beton), het hechtingsoppervlak ontvetten (bijvoorbeeld bij staalplaten) of impregneren (bijvoorbeeld bij poreuze materialen) en de oude bitumineuze afdichting reactiveren (bij renovatie). In klassieke vorm is bitumenhechtvernis een zeer vloeibare oplossing van bitumen en solventen. Momenteel bestaat er echter ook een variant op basis van water, zonder solventen. De hechtvernis moet volledig droog aanvoelen vooraleer de bitumen dakbaan geplaatst wordt.

 

Specifieke plaatsingstechnieken

Om de performantie van het daksysteem te maximaliseren, kan je op bepaalde dakvloeren het best opteren voor een specifieke plaatsing van de bovenliggende bitumen dakbaan. Op een plankenvloer kies je idealiter voor mechanische bevestiging. Op houtwolcementplaten en cellenbeton is het aangewezen om losse stroken te plaatsen op de kopse voegen – en op houten platen zelfs op alle voegen. Bij metalen plooiplaten worden de bitumen dakbanen, die in dit geval altijd als dampscherm gebruikt worden, evenwijdig met de golven van de plooiplaten aangebracht en moeten de langsnaden zich op bovenflens van de plooiplaten bevinden. Ondergronden met een ontoereikende cohesie – bijvoorbeeld lichte cementgebonden afschotlagen waarvan het oppervlak verpulverd is door beregening tijdens of kort na de uitvoering – vergen een losliggend en geballast of desnoods een mechanisch tot in de dakvloer bevestigd afdichtingssysteem. 

 

Tips en richtlijnen

Bitumen dakbanen zijn hoe dan ook de beste keuze op iedere dakvloer, en mits enkele kleine ingrepen kan je het resultaat danig optimaliseren”, concludeert Bitubel. Wie meer informatie wil, kan contact opnemen met een van de adviseurs van de verschillende Bitubel-leden of mailen naar info@bitumeninfo.be. Interessante richtlijnen en aandachtspunten zijn ook terug te vinden in de TV 215 van het WTCB (pag. 21 – 28) en de WTCB-publicatie “Cementgebonden afschotlagen op platte daken”. Deze laatste is eveneens te consulteren via de rubriek “Publicaties” op www.bitumeninfo.be.