Doorzoek volledige site
06 juli 2020

Blaasvorming in de bekledingen van platte daken

Blaasvorming tussen de isolatie en de afdichting ten gevolge van ingesloten solventen. Illustratie | CSTC-WTCB

Het is niet uitzonderlijk dat er in de bekleding van een plat dak blaasvorming optreedt. Dit verschijnsel kan verschillende oorzaken hebben. Om de precieze oorzaak te kunnen achterhalen, moet men in eerste instantie nagaan in welke laag van de dakopbouw de blazen ontstaan. Lees meer in dit WTCB-artikel.

  1. Soorten blaasvorming

In de TV 253 met betrekking tot parkeerdaken worden er drie types blaasvorming onderscheiden, al naargelang van de plaats waar en het ogenblik waarop het verschijnsel zich voordoet:

  • blaasvorming van de eerste generatie ontstaat onder of in de afdichting
  • blaasvorming van de tweede en de derde generatie treedt op in de afwerklaag of tussen de afwerklaag en de afdichting ten gevolge van een warmtebelasting tijdens of na het aanbrengen van de afwerklagen (bv. gietasfalt).

In dit artikel bespreken we enkel het eerste type blaasvorming. Voor meer informatie over de twee andere types verwijzen we naar de TV 253. Het plaatselijk loskomen van de dakafdichting ten gevolge van de windkrachten (meestal in de rand- en hoekzones van het dak) komt in dit artikel evenmin aan bod.

Blaasvorming kan op verschillende plaatsen optreden:

  • in de toplaag van de afdichting 
  • tussen twee afdichtingslagen 
  • tussen de thermische isolatie en de dakafdichting
  • tussen de thermische isolatie en haar cachering (d.i. de oppervlakteafwerking van de isolatieplaat) (zie afbeelding 1).

(...)


Gevolgen van blaasvorming

n de meeste gevallen vormt blaasvorming eerder een esthetisch dan een functioneel probleem. Zo brengt ze bij de huidige dakafdichtingen geen versnelde veroudering met zich mee. Wanneer er hierdoor plasvorming ontstaat, heeft dit in de regel evenmin gevolgen voor de duurzaamheid van het dak.

Lees het volledige artikel op pagina's 10-11 van WTCB-Contact.

GERELATEERDE DOSSIERS