Doorzoek volledige site
25 februari 2021

RENOLIT ALKORPLAN LA dakbaan gecombineerd met een sedum groendaksysteem

Illustratie | © Renolit

Een blauw dak, ook wel retentiedak genoemd, koestert ons kostbare water: het slaat water op wanneer het regent en geeft het gecontroleerd terug af. Het concept was oorspronkelijk bedacht voor in steden, in de eerste plaats met de bedoeling geen kostbare grondstoffen verloren te laten gaan, maar vooral ook om de grote toevloed van regenwater af te remmen en bijgevolg wateroverlast te voorkomen. Een problematiek die door de klimaatopwarming en toenemende extreme weersomstandigheden vooral aan de orde is in stedelijke gebieden waar de oppervlakte steeds meer verhard is.

Een blauw dak is milieuvriendelijk, en zeker wanneer het ook nog gecombineerd wordt met een groendak of daktuin. Het gebufferde regenwater wordt in dat geval gebruikt om het groendak te voeden. Een groen-blauw dak is dan ook een schitterende toepassing van dakafdichting. Het dak van twee woningen in halfopen bebouwing gelegen op huisnummer 8a Belmont Street in de Londense wijk Chalk Farm is hier een mooi bewijs van. Een fascinerend maar terzelfdertijd ook ongebruikelijk en complex ontwerp, bestaande uit vijf secties waarvan drie groen-blauwe daken.

De samenwerking tussen RENOLIT, producent van de kunststof dakafdichtingsbanen RENOLIT ALKORPLAN LA, en de bedrijven Gribben Solar Roofing en ACO Building Drainage – de eerste gespecialiseerd in groendaken en blauwe daken, de tweede in afvoersystemen – leidde hier tot een bevredigend eindresultaat.

RENOLIT stelde een volvlakkig verkleefde RENOLIT ALKORPLAN LA dakbaan voor in combinatie met een sedum groendaksysteem. ACO was op zijn beurt verantwoordelijk voor het waterretentiesysteem en de watervertragende modules voor de blauwe daken.

 

Duurzaam

RENOLIT ALKORPLAN LA onderscheidt zich als een duurzaam product met een bewezen levensduur van meer dan 40 jaar, zoals ook bevestigd in het BBA rapport over deze dakbanen. Concreet betekent dit natuurlijk dat er minder snel nieuwe grondstoffen nodig zijn.

Los van de duurzaamheid zijn RENOLIT ALKORPLAN LA dakbanen volledig recycleerbaar en bevatten ze ook een belangrijk aandeel gerecycleerd materiaal. Een betrouwbare dakbaan vereist bovendien minder onderhoud en minder interventies na installatie. In het geval van een dergelijke delicate combinatie van een blauw dak met een groendak zouden de kosten anders hoog kunnen oplopen.

 

Flexibel

Tony Brown, National Technical Manager bij RENOLIT Cramlington [RENOLIT ALKORPLAN roofing products] bevestigt: “De RENOLIT dakafdichtingsbanen zijn flexibel en inzetbaar op alle soorten ondergronden, ze vormden bijgevolg de perfecte oplossing voor dit project. Het systeem dat werd aangeboden voor een groen-blauw dak zorgt - naast het aangenamere uitzicht - voor een geoptimaliseerd regenwatermanagement, voor aangenamere binnentemperaturen en dus energiebesparing op airconditioning en ten slotte ook voor een betere geluidsisolatie. Deze milieuvriendelijke toepassing levert een maximaal energievoordeel, waardoor het project hoog scoort op vlak van ecologische duurzaamheid en ook bijdraagt aan een betere levenskwaliteit. Voor dit project werkten verschillende bedrijven samen om complementaire oplossingen te kunnen aanbieden. Die samenwerking was zonder twijfel dé sleutel tot succes.”

Innovatieve en kwalitatief hoogstaande producten zorgden ervoor dat de bouwplaats in Belmont Street op tijd en binnen het budget voltooid kon worden en brachten een flinke verbetering in vergelijking met het oorspronkelijke project.

GERELATEERDE DOSSIERS