Doorzoek volledige site
01 december 2020

Zonnepanelen op groendaken: voordelig voor de natuur en het rendement van de panelen

Illustratie | © Zinco
Illustratie | © Zinco
Illustratie | © Zinco

Het plaatsen van zonnepanelen op groendaken wint gestaag aan populariteit. De combinatie van een groendak en zonnepanelen biedt naast de gekende ecologische voordelen van het groendak  ook een aantal belangrijke economische pluspunten. Aangezien het groendak de dakdichting beschermt tegen UV, ozon en hoge temperaturen in de zomer, zal de levensduur ervan gevoelig verlengd worden – renovatie van de dakdichting na 20 à 30 jaar is dus niet nodig.  Het rendement van zonnepanelen ligt ook hoger op een groendak in vergelijking  met een traditionele installatie. Het voordeel van de ZinCo solartoepassingen is dat de dragers van de panelen integraal deel uitmaken van het groendak waarbij het substraat van de beplantingen voor de  nodige ballast zorgt. Er komt dus geen enkele doorboring van de waterdichting aan te pas.

Het ZinCo-studiebureau zorgt voor de nodige ondersteuning. Aan de hand van een checklist, plannen van het gebouw én de wensen van de bouwheer (opstelling “Zuid” of “Oost-West”, helling van de panelen, type en montage van de panelen,...) bezorgt ZinCo de calepinage en het legplan van de dragers en kan een projectgebonden offerte opgesteld worden voor het groendak, inclusief het solargedeelte.

Indien gevraagd kan ook een windbelastingsberekening opgemaakt worden. Het plaatsen is echter specialistenwerk. Er worden dan ook regelmatig technische opleidingen bij ZinCo in Nuertingen (D) georganiseerd. Bijstand op de werf is natuurlijk altijd mogelijk.

 

Case Study: project Uyttenhove in Lochristi

Voor dit solarproject, uitgevoerd begin 2020, laten we graag Dirk Van de Waeter, zaakvoerder van Vice Verda, aan het woord:

“Vice Verda realiseerde met het project Uyttenhove, Lochristi, haar eerste combi ‘energie’dak: een Zinco Solarbasis 200 systeem, werd er geïntegreerd in een groendakopbouw met Fixodrain XD20 op 2 verschillende dakniveau’s. In totaal werd een PV installatie van meer dan 200 panelen gerealiseerd; daarbij werden de calepinage en legplan, oriëntatie en ballastberekeningen opgemaakt in samenwerking met het ZinCo-studiebureau."

"Vooraleer over te gaan tot de installatie op de werf, werd nog een specifieke opleiding voorzien in het trainingscentrum van ZinCo in Duitsland. Het gehele traject; van bestelling, levering op werf tot en met installatie, werd in een zeer kort tijdsbestek gerealiseerd."

"Bij de installatie van het groendak werd er rekening gehouden met de opgegeven ballasten: in hoek, rand- en middenzones werd een overeenstemmende  ballastlaag met substraat (met extra grindbelasting op de Solarbasis in specifieke zones) aangebracht; de afstanden tussen de PV gangen alsook de hoogte van de geïnstalleerde zonnepanelen, laten toe om op een termijn van ca 18 maanden een volgroeid sedumdak in het vooruitzicht te stellen."

"In deze configuratie wordt zowel een minimum waterretentie (van 35 lt./m2) als rendementsverhoging van de PV installatie gegarandeerd; een niet te versmaden voordeel in het kader van een ‘ecologisch duurzaam project'."

GERELATEERDE DOSSIERS