Doorzoek volledige site
08 maart 2013 | STÉPHANIE CARDOEN

Promat staat in voor brandveiligheid auditorium Minderbroederklooster Maaseik

Promat, gespecialiseerd in brandbescherming, werd naar aanleiding van de renovatie van het Minderbroederklooster in Maaseik ingeschakeld om het auditorium in het oude klooster brandveilig te maken. Het ontwerp van het project was in handen van het architectenbureau Erik Martens & Partners.
Promat, gespecialiseerd in brandbescherming, werd naar aanleiding van de renovatie van het Minderbroederklooster in Maaseik ingeschakeld om het auditorium in het oude klooster brandveilig te maken. Het ontwerp van het project was in handen van het architectenbureau Erik Martens & Partners.
De vloeren van het auditorium, die trapsgewijs naar boven lopen, werden beschermd met een enkele laat PROMATECT-H platen van 15 mm voor Rf 1h. Tussen het auditorium en de achterliggende ruimte werden twee brandwerende glazen deuren van HOBA voorzien. Enerzijds vormen die deuren een onderdeel van de brandwerende compartimentering Rf 1h, anderzijds kunnen ze bij een eventuele brand ook als vluchtweg worden gebruikt.

 De stad Maaseik kocht de helft van het vroegere Minderbroederklooster om het behoud van het gebouw te waarborgen. In 2011 werd de firma Verstraete Van Hecke uit Wilrijk aangesteld voor de bouw van een auditorium in het klooster. Het ontwerp van het project was in handen van het architectenbureau Erik Martens & Partners.

De restauratie van het klooster is nog in volle gang. De renovatie werd opgedeeld in tien fases, waarvan er al zeven achter de drug. De voltooiing van het project is voorzien voor 2016.