Doorzoek volledige site
Dossier

Ruimtelijk rendement

Organisch gegroeide campus is schoolvoorbeeld van intensief ruimtegebruik (Eureka-architectuur)

Organisch gegroeide campus is schoolvoorbeeld van intensief ruimtegebruik (Eureka-architectuur)

09-12-2021 Een stad in de stad. Zo valt de schoolcampus van Sancta Maria Leuven nog het best te omschrijven. De school is door de jaren heen organisch gegroeid van één compact schoolgebouw naar een heus stadskwartier met een zeer diverse typologie aan gebouwen waarbij verbinding centraal staat. Opmerkelijk is ook dat er een kerkgebouw in de campus is geïntegreerd dat dienst doet als polyvalente ruimte. Ze zorgt voor een rustpunt op deze schoolsite middenin de stad, die de beschikbare ruimte zeer intensief benut. Sancta Maria vormde vandaag het decor voor de voorstelling van het tweede ruimterapport van het Vlaams Departement Omgeving. 

Kunstencentrum nona: illustratie van ruimtelijk rendement én circulair bouwen

Kunstencentrum nona: illustratie van ruimtelijk rendement én circulair bouwen

24-11-2021 Zo’n twintig jaar geleden kampte kunstencentrum nona in Mechelen met plaatsgebrek. Bovendien had de bestaande art-decozaal ook haar beperkingen en voldeed ze qua flexibiliteit niet langer aan de eisen die rond de eeuwwisseling golden. De oplossing: een tweede theaterzaal met foyer en polyvalente ruimte op de site van de voormalige Mechelse Drukkerijen rechts achter het kunstencentrum. Het zou voornamelijk om financiële redenen nog tot 2017 duren eer er effectief begonnen werd aan de nieuwbouw en pas in 2020 was die klaar, maar het resultaat was wel het wachten waard: een knap staaltje ruimtelijk rendement, prachtig verweven met de bestaande theaterzaal én een prachtig voorbeeld van circulair bouwen. Zo is het nieuwe gebouw een van de eerste in België die werden opgetrokken in groen of circulair beton. “Het verdichten van een stad hoeft niet altijd negatief te worden bekeken”, vertelt architect David Driesen (dmvA architecten).

Pension Van Schoonhoven biedt daklozen opvang in huiselijke sfeer

Pension Van Schoonhoven biedt daklozen opvang in huiselijke sfeer

24-11-2021 Toen een totaalrenovatie van Pension Van Schoonhoven, een opvang voor daklozen, in de Van Schoonhovenstraat in Antwerpen zich enkele jaren geleden opdrong, was de inefficiënte ruimtelijke indeling daar mee verantwoordelijk voor. Dat kon de ontwerpers van het oorspronkelijke complex moeilijk kwalijk worden genomen, het opvangcentrum was doorheen de jaren organisch gegroeid doorheen vijf panden die ooit gewoon rijwoningen waren. BULK architecten zette daarom in het ontwerp van het nieuwe Pension van Schoonhoven hoog in op ruimtelijk rendement. Bijzonder is dat daaraan net minder bebouwing te pas kwam. “Daarnaast was ook het creëren van een huiselijke sfeer een van onze absolute speerpunten”, vertelt architect Koen Van Bockstal.

‘Een biotoop waar plant, dier en mens zich goed in voelen’

‘Een biotoop waar plant, dier en mens zich goed in voelen’

22-11-2021 In een tijdperk waarin overmaatse verkavelingspercelen het Vlaamse bouwlandschap nog domineren, wil André Annicq een andere klok laten luiden. In de loop der jaren heeft hij het domein rond zijn woning in Wondelgem stelselmatig vergroot, en vooral: gezorgd voor integratie van de verschillende percelen dankzij een ingenieuze vorm van ‘co-land-use’. Het eindpunt is nog lang niet bereikt, maar in tussentijd genieten de bewoners van een unieke combinatie van vooruitstrevende architectuur en rustgevende natuur. ‘Het is een biotoop waarin de natuur meer kansen krijgt, en die een groene long is voor de ruimere omgeving.’

Het bewijs dat sociaal wonen ‘anders kan’: nieuw leven in het Liedekerkse dorpscentrum

Het bewijs dat sociaal wonen ‘anders kan’: nieuw leven in het Liedekerkse dorpscentrum

22-11-2021 Een bouwproject als hefboom voor een nieuwe dynamiek in een dichtbevolkte wijk die een nieuwe impuls nodig had: dat is wat de gemeente Liedekerke en de Gewestelijke Maatschappij voor Volkshuisvesting (GMV) voor ogen hadden, toen er sprake was om een uitstervend perceel in de Opperstraat nieuw leven in te blazen. A2D architecture 2 design en studiebureau D+A zetten mee hun schouders onder dit project, dat bewijst dat ook de bouw van sociale woningen gepaard kan gaan met ambitieuze doelstellingen op basis van architecturale meerwaarde en integratie in de nabije omgeving.

Oude spoorweghal in Leuven wordt bruisende buurtplek

Oude spoorweghal in Leuven wordt bruisende buurtplek

19-11-2021 Achter het station van Leuven gaat een bijzondere plek schuil. Op de site van de Centrale Werkplaatsen – waar de stad bouwt aan een nieuw hart voor deelgemeente Kessel-Lo - vonden lokale ondernemers, kansenorganisaties en sportverenigingen elkaar in een voormalige spoorweghal. In afwachting van de restauratie kreeg dit beschermd monument een tijdelijke herbestemming als Hal 5. Tijdelijk of niet: op enkele jaren tijd is deze bruisende plek in de stadsrand uitgegroeid tot een vaste waarde voor tal van Leuvenaars. Het tijdelijke karakter komt ook tot uiting in de architecturale invulling met box-in-box volumes die binnen de bestaande casco zijn geplaatst.

Oude brandweerkazerne ruimt plaats voor toonbeeld van medegebruik (ECTV architecten)

Oude brandweerkazerne ruimt plaats voor toonbeeld van medegebruik (ECTV architecten)

15-11-2021 In het uiterste puntje van de grensregio Westhoek bevindt zich het charmante Reninge, deelgemeente van de West-Vlaamse gemeente én stad Lo-Reninge. In de dorpskern, die geklasseerd staat als beschermd dorpsgezicht, gaan achter een sobere bakstenen façade met kruisvormige uitsparingen de lokalen van de kunstacademie en de speelpleinwerking schuil op de site van de voormalige jongensschool. Een symbiose van medegebruik, doordachte architectuur en eerbied voor de typische naoorlogse ontwerptaal in die contreien. 

Gerestaureerd Stationsgebouw herstelt ontmoetingsplek van statiewijk in ere

Gerestaureerd Stationsgebouw herstelt ontmoetingsplek van statiewijk in ere

15-11-2021 In de Statiewijk in Deerlijk kreeg het voormalig stationsgebouw met erfgoedwaarde, na een lange periode van leegstand en inactiviteit, een nieuwe bestemming die zijn vroegere functie van ontmoetingsplaats en kruispunt van reizigers in ere herstelt. De herbestemming resulteerde in een drievoudige invulling: logies, appartement en brasserie. Het resultaat is het werk van een respectvolle restauratie samen met een hedendaagse invulling van het nieuwe programma.

"Niet minder bouwen, maar wel beter en inventiever"

"Niet minder bouwen, maar wel beter en inventiever"

20-10-2021 Het verhogen van het ruimtelijk rendement moet de norm worden in Vlaanderen. Door kwaliteitsvol te verdichten en functies te verweven, vermijden we dat we bijkomende ruimte innemen. Het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen wil die bouwshift bewerkstelligen. In het innovatief omgaan met ruimte ligt een grote uitdaging, zowel voor lokale besturen als voor architecten en projectontwikkelaars. Maar welke obstakels vinden we op de weg naar innovatief ruimtegebruik en welke rol kunnen architecten hierin vervullen? We gingen hierover in debat met negen experts ter zake. Hier lees je het tweede deel van dit rondetafelgesprek. (Deel 1 kan je hier nalezen.)

34 resultaten gevonden