Doorzoek volledige site
Dossier

Sign for my Future

Kati Lamens (NAV): "Klimaatuitdaging vergt domeinoverschrijdend meersporenbeleid"

Kati Lamens (NAV): "Klimaatuitdaging vergt domeinoverschrijdend meersporenbeleid"

05-03-2019 De klimaatuitdaging heeft ook de particulier in zijn ban. Dat blijkt uit de actie Sign for My Future, die al meer dan 140.000 ondertekenaars heeft. Voor bouwprofessionals is die klimaatuitdaging geen nieuwigheid. De sector slaat al vele jaren de hand aan de ploeg. Sinds meer dan 10 jaar is, door de steeds strengere energie-eisen, élke architect en aannemer druk aan de slag om de voetafdruk van onze gebouwen zo minimaal mogelijk te maken. Om een versnelling hoger te kunnen schakelen moet het beleid echter een totaalaanpak mogelijk maken. Men mag zich niet langer blindstaren op een louter energetisch gegeven, geënt op een gebouw. Daarmee gaat men immers voorbij aan de basis van een efficiënt klimaatbeleid, namelijk het reduceren van de CO2-uitstoot. Gebouwen zijn daarin een belangrijk maar zeker niet het enige element. Ook de plek waar men woont, de manier waarop men zich verplaatst, de keuze voor hernieuwbare energie, een doordacht materiaalgebruik, aandacht voor de Total Cost of Ownership en aanverwante elementen spelen een rol. Om op al deze facetten krachtdadig te kunnen ageren hebben we een helikoptervisie nodig. NAV is daarom het idee genegen om een klimaatintendant aan te stellen, die de participatie van stakeholders en de kennis van experten kan integreren. Oosterweel-intendant Alexander D’Hooghe - architect en stedenbouwkundige - heeft het nut van zo’n intendant voor complexe dossiers alvast al aangetoond.

Gert Roeckx: Koning, keizer, admiraal…een goede klimaatactie willen we allemaal! Of hoe de verlichtingsindustrie vandaag al een significante bijdrage kan leveren aan het actuele klimaatdebat

Gert Roeckx: Koning, keizer, admiraal…een goede klimaatactie willen we allemaal! Of hoe de verlichtingsindustrie vandaag al een significante bijdrage kan leveren aan het actuele klimaatdebat

05-03-2019 Spijbelende leerlingen, klimaatmarsen, verhitte discussies over het nut en zelfs de noodzaak om opnieuw te investeren in kerncentrales (of toch maar gascentrales?), politiek gekissebis... Om het even wie het gelijk aan zijn kant heeft: het is een goede zaak voor mens en milieu dat de klimaatverandering in het algemeen - en de schreeuw om tastbare acties in het bijzonder - hoog op de verschillende agenda’s worden gezet. Daarbij wordt smekend gekeken naar de industrie, die met haar technologische innovaties het verschil kan maken. Terecht!

14 resultaten gevonden