Doorzoek volledige site
30 november 2017 | KEVIN MOENS

Sociale huisvestingsproject in Liedekerke (A2D) wint provinciale architectuurprijs

Sociale huisvestingsproject in Liedekerke (A2D) wint provinciale architectuurprijs Illustratie | Michaël De Lausnay
Sociale huisvestingsproject in Liedekerke (A2D) wint provinciale architectuurprijs Illustratie | Michaël De Lausnay
Sociale huisvestingsproject in Liedekerke (A2D) wint provinciale architectuurprijs Illustratie | Michaël De Lausnay
Sociale huisvestingsproject in Liedekerke (A2D) wint provinciale architectuurprijs Illustratie | Michaël De Lausnay
Sociale huisvestingsproject in Liedekerke (A2D) wint provinciale architectuurprijs Illustratie | Michaël De Lausnay
Sociale huisvestingsproject in Liedekerke (A2D) wint provinciale architectuurprijs Illustratie | Michaël De Lausnay
Sociale huisvestingsproject in Liedekerke (A2D) wint provinciale architectuurprijs Illustratie | Michaël De Lausnay
Sociale huisvestingsproject in Liedekerke (A2D) wint provinciale architectuurprijs Illustratie | Michaël De Lausnay

Het sociale huisvestingsproject in het centrum van Liedekerke is de winnaar van de provinciale architectuurprijs ‘Patrimonium voor de toekomst’ 2017.Architectenbureau A2D ontwierp dit project, bouwheer is de Gewestelijke Maatschappij voor Volkhuisvesting. Het project is een toonbeeld van een geslaagd sociaal woonproject in een dichtbebouwde dorpskern.

A2D ontwierp het stedenbouwkundige plan voor een braakliggend perceel in het centrum van Liedekerke. Het sociale huisvestingsproject omvat 38 appartementen en 7 woningen met ondergonds parking en organisatie van de publieke buitenruimte in het centrum van Liedekerke.

De wooneenheden worden ondergebracht in drie bouwblokken die dwars staan op de twee straten die de site begrenzen. Zo ontstaan twee open ruimtes tussen de volumes, een ‘hard’ en een ‘zacht’ plein, die het project organiseren en circulatie- en zichtassen creëren. Bovendien bieden deze pleinen een nieuwe, broodnodige open ruimte aan de buurt die verder enkel uit gesloten bouwblokken bestaat.

 

Plein

Aan de westzijde en in het midden bevatten de bouwblokken appartementen. Aan de oostzijde is het bouwblok hoofdzakelijk samengesteld uit individuele grondgebonden eengezinswoningen met een eigen tuin. Op het verharde plein kunnen kleine evenementen plaatsvinden zoals buurtfeesten of een kleine kermis. Op het plein vinden we enkele speelse zitbanken terug.

 

Creatief & duurzaam

De provinciale architectuurprijs ‘Patrimonium voor de toekomst’ focuste in 2017 opnieuw op het thema ‘wonen’. Het resultaat van de oproep waren 55 diverse inzendingen die door de jury onder de loep werden genomen.

“We belonen met deze prijs projecten die creatief en duurzaam omgaan met de historische, economische en stedenbouwkundige context en die bovendien tegelijk adequaat vorm geven aan het dagdagelijkse wonen in onze drukbebouwde provincie”, zegt Tom Dehaene, gedeputeerde voor erfgoed en wonen.

GERELATEERDE DOSSIERS