Doorzoek volledige site
11 februari 2021

WAW architects tekent sociale duurzame woningen voor tuinwijk Otterbeek in Mechelen

Illustratie | WAW architects
Illustratie | WAW architects
Illustratie | WAW architects
Illustratie | WAW architects
Illustratie | WAW architects
Illustratie | WAW architects
Illustratie | WAW architects

De soclale woonwijk Otterbeek in Mechelen ondergaat een transformatie. Het openbaar domein wordt volledig heraangelegd en er worden ook nieuwe woningen opgetrokken. WAW architects tekende het ontwerp uit voor 54 nieuwe duurzame sociale woongelegenheden, die zich naadloos integreren in de naoorlogse tuinwijk.

Meer concreet voorziet het bouwprogramma in nieuwe duurzame woongelegenheden verdeeld in 3 zones met een mix van 15 grondgebonden woningen met tuin en 39 appartementen (galerijwoningen).

De 15 woningen zijn gekoppeld in 3 rijen van elk 5 woningen. In de voorgevel is de verdieping overkragend en creëert een volumeaccent en een beschutting voor de toegangen. De appartementen worden opgedeeld in 2 volumes en worden gekenmerkt door een ritmisch spel van open gaanderijen, gesloten gevels en inpandige terrassen. De langgerektheid van het grotere blok wordt onderbroken door een over de volledige hoogte overdekte publieke doorgang doorheen het gebouw. Op die manier wordt een verbinding gelegd voor voetgangers en fietsers tussen het grote nieuwe aan te leggen plein aan de Tivolilaan en de rest van de tuinwijk.

Gezien het nieuwe project een vervangingsbouw is, dient het zich te integreren in de naoorlogse tuinwijk, met een vergelijkbare schaal in volume en densiteit rekening houdende met behoud van voldoende open ruimten, het creëren van omgevingsgroen, de realisatie van doorzichten en pleintjes.

Qua materialiteit werd gekozen voor een combinatie van donkerrode baksteengevels en open grijze betonnen gaanderijen met wanden in lichtgrijze vezelcementplaten.


Duurzaam bouwen

De appartementen zijn voorzien van collectieve verwarming (modulerende gascondensatieketels), collectieve zonneboilers met zonnecollectoren en PV-zonnepanelen, de woningen van zonneboiler met zonnecollectoren en individuele verwarming d.m.v. een gascondensatieketel. De ventilatie in de woningen en appartementen is uitgerust met een systeem C+ met CO2-detectie in de slaapkamers. Oververhitting wordt verhinderd door middel van een doordachte inplanting, de positie en grootte van ramen, de oversteken van gaanderijen en inpandige terrassen.

De werkzaamheden zullen deze zomer van start gaan. In de Mezenstraat worden vanaf eind 2021 nog negen bijkomende nieuwbouwwoningen opgetrokken naar een ontwerp van Mouton architecten.

GERELATEERDE DOSSIERS