Doorzoek volledige site
22 februari 2021

Ontwerpteam CLUSTER – BULK architecten – KARUUR architecten – WIT architecten geselecteerd voor ontwikkeling Arenawijk Deurne

Een mogelijke toekomstschets van de nieuwbouw in de noordrand van de Arenawijk, richting de Herentalsebaan. Illustratie | CLUSTER – BULK architecten – KARUUR architecten – WIT architecten

Het team CLUSTERBULK architectenKARUUR architectenWIT architecten is geselecteerd als het ontwerpteam voor de herontwikkeling van de Arenawijk in Deurne. Vanaf maart starten stad Antwerpen en Woonhaven Antwerpen, samen met district Deurne, het participatietraject met de buurt op. Als alles vlot verloopt, wordt eind 2021 het definitieve plan voor de herontwikkeling goedgekeurd.

De stad en Woonhaven werken, in samenwerking met de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW), aan de herontwikkeling van de Arenawijk. De nieuwe wijk wordt een groene, autoluwe buurt met vlotte en comfortabele doorgangen voor fietsers en voetgangers. Het patrimonium van architect Renaat Braem wordt deels gerenoveerd en deels afgebroken. Er komt een mix van private en sociale woningen en openbare voorzieningen zoals een sporthal en basisschool.

In april 2020 startte de zoektocht naar een multidisciplinair ontwerpteam met expertise op het vlak van architectuur, stedenbouw, landschap, erfgoed en mobiliteit. Uit 14 kandidaten duidde de jury unaniem het team CLUSTER – BULK architecten – KARUUR architecten – WIT architecten aan als winnaar. Ze hanteerde daarbij drie criteria:

  • stedenbouwkundige kwaliteit: de mate waarin het project inpast en integreert in zijn ruimere omgeving;
  • architecturale kwaliteit en woonkwaliteit: de mate waarin het plan architecturaal wordt vertaald en verder wordt uitgewerkt in een project dat in dialoog treedt met de omgeving door vormen en verhoudingen, type grondplannen, variatie, harmonie, functionaliteit, materiaalkeuze, woonvormen, …;
  • kwaliteit en geloofwaardigheid van het plan van aanpak.

De jury waardeerde onder andere de liefdevolle kijk op het patrimonium van Renaat Braem en Lode Wouters (oud-medewerker van Braem), de fijngevoelige en zorgvuldige manier waarop de architectuur inpast in de omliggende wijk en de aandacht van het ontwerpteam voor het participatietraject met de buurt.