Doorzoek volledige site
19 september 2019 | MARC DUBOIS

Marc Dubois: "Nood aan weerstand"

Illustratie | Jasper Jacobs

Een Steen & Been-editie van onze nieuwsbrief zou geen volwaardige Steen & Been-editie zijn zonder goede opiniestukken. architectura.be peilde bij enkele collega's van Filip Canfyn naar hun mening over Steen & Been. Marc Dubois looft Canfyn alvast om zijn aanhoudende kritische ingesteldheid. 

Columns schrijven vraagt discipline, de beloofde tekst moet op tijd binnen zijn en voldoen aan een bepaalde lengte. Toen ik in de jaren ’90 besliste om regelmatig voor Knack te schrijven, in plaats van te doctoreren, was dit een bewuste keuze. Schrijven voor een breed publiek in kranten en tijdschriften is belangrijk om de actualiteit te duiden en om vanuit een kritische attitude een bijdrage te leveren aan het architectuurdebat.

“Goede kritische journalistiek brandt niet af, maar bouwt op” stond recent in Tertio. In 1996 publiceerde ik het themanummer ‘Rijwoningen in Vlaanderen” in het tijdschrift Vlaanderen waarin ik pleitte voor een herwaardering van dit type wonen en om de grondconsumptie fors te verminderen. Daarbij zijn financiële maatregelen noodzakelijk om effect te hebben. Voer een BTW tarief in van 21 % of meer voor vrijstaande woningen en introduceer 6 % voor de rijwoning en appartement. Het aantal klassieke verkavelingen zouden drastisch dalen.
 

"Nood aan weerstand is meer dan noodzakelijk, om mensen te laten nadenken en om een kritische houding aan te nemen in een tijd met een vervuilende zee van Facebook en Twitter."

 

Om zijn mening te formuleren moet men de andere niet beschimpen of uitschelden wat nu meer en meer voorkomt op de ”sociale” media (als wij dit woord nog kunnen gebruiken!). Fake news komt meer en meer voor, flagrante onjuistheden worden de wereld ingestuurd enkel met het opzet om tijdelijk in de belangstelling te staan of om anderen te manipuleren. De nieuwe media worden meer en meer ingezet om mensen te misleiden en om haat en het gevoel van onveiligheid op te wekken.

Filip Canfyn is reeds aan zijn 200ste column ‘Steen & Been’  voor architectura.be. Filip heeft een vlotte pen en kan glashelder iets analyseren en de vinger op de pijnlijke wonde leggen. Zijn aanhoudende kritische ingesteldheid is lovenswaardig. In het verleden ben ik het een paar keer volledig oneens geweest met hem en dit resulteerde in een persoonlijke brief. Zijn bijdragen waren soms keihard maar getuigen van zijn kennis van het onderwerp. Een column heeft als kracht iets persoonlijks helder te formuleren, het thema haarscherp te positioneren, maar niet om een gelijk te halen maar het debat open te houden. Nood aan weerstand is meer dan noodzakelijk, om mensen te laten nadenken en om een kritische houding aan te nemen in een tijd met een vervuilende zee van Facebook en Twitter.