Doorzoek volledige site
06 oktober 2020 | FILIP CANFYN

Steen & Been: Black architects matter

Sir David Adjaye OBE Illustratie | Alex Fradkin

Onze huiscolumnist Filip Canfyn staat stil bij de uitreiking van de RIBA Royal Gold Medal 2021 aan de Ghanees-Britse architect David Adjaye.

Het hooggeachte RIBA (Royal Institute of British Architects) heeft zijn Gold Medal, met de  goedkeurende zegen van de Queen, uitgereikt aan David Adjaye (°1966). Hij krijgt deze Britse versie van de Pritzker Prize omdat hij (in koninklijke taal) “zijn leven wijdt aan de vooruitgang van de architectuur”. Deze (hier wat onderbelichte) grote meneer, eigenlijk Sir (!) David Adjaye OBE, is de eerste zwarte architect op de erelijst.

Hij liep stage bij David Chipperfield en Eduardo Souto de Moura. Die laatste was in 2010 (het jaar voor hij de Pritzker kreeg) voor het Kortrijks crematorium in onze contreien, zijn pupil ook want die had zijn tentoonstelling Geo-Graphics in de Brusselse Bozar. Ik herinner mij een gezamenlijke tafelavond (samen met ook Paul Dujardin en mijn mensenverbindende broer), een avond, die bewees dat Portugal niet ver van Afrika ligt en dat echt grote architecten graag eten, drinken, converseren, lachen en nadenken.

Nadenken doet Adjaye zeker en daarom engageert hij zich expliciet als maatschappijbetrokken architect. Hij ontwierp bewust het Smithsonian (National Museum of African American History and Culture) in Washington (2016) en het UK Holocaust Memorial & Learning Museum in Londen (nog niet in uitvoering wegens controverse) omdat hij vindt dat architectuur een instrument moet worden in de strijd tegen écht fake news en andere snode verhalen met een eigen leven. “Architectuur kan ingaan tegen de gepropageerde fictie over de geschiedenis en de geschiedschrijving.” Met andere woorden, het ontwerpen van musea, monumenten en memorialen moet de leugenachtige narratieven met een andere en verkeerde agenda tegenspreken. Kortzichtig etnocentrisme en misdadig negationisme hebben alvast geen plaats in de leef- en ontwerpwereld van David Adjaye.

Daarom wellicht wijdt hij zijn leven aan de vooruitgang van de architectuur, dus van de samenleving.