Doorzoek volledige site
18 januari 2012

Renovatie en behandeling van natuursteenmaterialen

We zijn sinds enkele tientallen jaren getuige van een ware explosie op het vlak van renovatie, restauratie en onderhoud van gebouwen. Het is zelfs zo sterk dat deze activiteitensector tegenwoordig goed is voor niet minder dan de helft van de totale omzet van de bouwsector. Deze explosieve groei en de stijgende vraag geven aanleiding tot een snelle vermenigvuldiging van het aantal producten en behandelingen die op hun beurt moeten evolueren om te voldoen aan de steeds strengere milieuvoorschriften. Deze situatie houdt een aantal beperkingen in voor gespecialiseerde aannemers die deze technologische ontwikkelingen niet alleen op de voet moeten volgen, maar zich tevens een beeld moeten vormen van hun prestaties en bijwerkingen vóór gebruik.
We zijn sinds enkele tientallen jaren getuige van een ware explosie op het vlak van renovatie, restauratie en onderhoud van gebouwen. Het is zelfs zo sterk dat deze activiteitensector tegenwoordig goed is voor niet minder dan de helft van de totale omzet van de bouwsector. Deze explosieve groei en de stijgende vraag geven aanleiding tot een snelle vermenigvuldiging van het aantal producten en behandelingen die op hun beurt moeten evolueren om te voldoen aan de steeds strengere milieuvoorschriften. Deze situatie houdt een aantal beperkingen in voor gespecialiseerde aannemers die deze technologische ontwikkelingen niet alleen op de voet moeten volgen, maar zich tevens een beeld moeten vormen van hun prestaties en bijwerkingen vóór gebruik.
Daarnaast moeten ze er ook op toezien dat deze nieuwe technieken aangepast zijn aan de gebouw- en materiaaleigenschappen, aan hun verwering en eventuele reeds aanwezige gebreken.


Gevelreiniging

Er verschenen de laatste jaren nieuwe zachte geëxpandeerde straalmiddelen op de markt waarmee men harde oppervlakken kan reinigen zonder schurend effect en zonder de vensters te hoeven afdekken. Wat de binnenafwerking betreft, laat het gebruik van latexpasta’s een water- en stofvrije reiniging toe, waarbij tevens het patina van de materialen bewaard wordt.
We mogen ten slotte ook het gebruik van laserapparatuur niet vergeten die, omwille van zijn kostprijs en tijdrovende werking, enkel gebruikt wordt voor de reiniging van beperkte oppervlakken en licht getinte materialen.


Vochtwerende producten


Omwille van hun bewezen efficiëntie gebruikte men tot voor kort bijna uitsluitend siloxanen opgelost in een organisch oplosmiddel voor deze toepassingen. Door de nieuwe milieueisen worden deze producten steeds vaker vervangen door producten op waterbasis zoals sterk geconcentreerde gels. Hoewel deze producten veel minder belastend zijn voor het milieu, laat hun efficiëntie soms te wensen over. De gebruiker zal zich bij de productkeuze dan ook genoodzaakt zien om de prestaties van het product grondig te bestuderen en een beroep te doen op de gestan- daardiseerde en vergelijkende rapporten van het WTCB of op de technische goedkeuringen.


Anti-graffitibehandelingen
 
Bij deze preventieve behandelingen is de problematiek van de organische oplosmiddelen nog complexer. Dergelijke oplosmiddelen zijn immers niet alleen aanwezig in de beschermingsproducten, maar vormen tevens de basis voor de ontvlekkingsproducten van talrijke systemen. De sector neemt dan ook steeds vaker zijn toevlucht tot tijdelijke beschermingsproducten op waterbasis die samen met de graffiti verwijderd kunnen worden door middel van warm water of stoom. Indien de weersomstandigheden het gebruik van permanente systemen opdringen, worden ontvlekkers met ‘agressieve’ bindmiddelen vervangen door minder schadelijke en milieuvriendelijkere producten met bijvoorbeeld citrusextracten.


Oppervlakkige verstevigingen, herstellingen, structurele injecties 

Deze zeer geavanceerde behandelingen maken gelukkig slechts beperkt gebruik van producten die verdund worden in organische oplosmiddelen. De milieueisen zijn bijgevolg minder streng en laten doorgaans toe om equivalente producten te gebruiken zonder oplosmiddelen om de afgifte van vluchtige organische stoffen te beperken. Zo bevatten talrijke verstevigingsproducten op basis van ethylsilicaat tegenwoordig 75 in plaats van 100 % actieve bestanddelen. Om dezelfde reden en om de doordringing van structurele-injectieproducten te verbeteren, verkiest men tegenwoordig het gebruik van vloeibare harsen boven de toevoeging van organische oplosmiddelen.

Bron: A. Pien, ing., laboratoriumhoofd, labora­ torium ‘Renovatie’, WTCB


Meer informatie

WTCB-abonnee met deze link.
 
Geen abonnee ? Klik op deze link.