Doorzoek volledige site
21 december 2018

BIKE-UP: een fietsbergingssysteem in de hoogte om meer mensen op de fiets te krijgen

Illustratie | SDROOM
Illustratie | SDROOM
Illustratie | SDROOM
Illustratie | SDROOM
Fietsstallingen vervuilen visueel de publieke ruimte volgens SDROOM Illustratie | SDROOM
Met BIKE-UP worden de visuele relaties op een plein niet verstoord en kan het gelijktijdig van groen voorzien worden. Illustratie | SDROOM
Illustratie | SDROOM
Illustratie | SDROOM
Illustratie | SDROOM

Mobiliteit speelt vanzelfsprekend een belangrijke rol in de omslag naar een gezonder leefklimaat. Koning Auto moet plaatsmaken voor de fiets en andere alternatieve vervoersmodi. Fietsen wordt pas een echte gewoonte als je voldoende fietsen hebt voor het hele gezin en daar blijkt plaatsgebrek een obstakel. Vooral inwoners van de steden beschikken vaak niet over voldoende ruimte om hun fiets comfortabel en veilig op te bergen. SDROOM ontwikkelde daarom BIKE-UP, een duurzaam fietsbergingssysteem met als doel fietsen veilig en beschut, via een doordacht liftsysteem, te bergen in de hoogte.

“Vlotte mobiliteit is vandaag een grote uitdaging geworden in zo goed als alle steden”, klinkt het bij Danny Vaes, architect-stedenbouwkundige en oprichter van SDROOM, voluit Specifieke Duurzame Ruimtelijke Oplossingen en Oplossingen voor Mobiliteit. “Inwoners worden gesensibiliseerd om alternatieve vervoersmiddelen te vinden. Hierbij is de fiets een veelvoorkomend en makkelijk haalbaar alternatief. Gemeentebesturen zijn in een nobele strijd verzeild geraakt om de beste fietsgemeente te worden. Er wordt veel geïnvesteerd in fietsstallingsprojecten onderweg en aan bestemmingszijde, zoals aan de bibliotheek, het centrumplein, bushaltes en stations... Maar fietsen wordt pas een echte gewoonte als je voldoende fietsen hebt voor het hele gezin. Daarbij dienen deze ook altijd comfortabel en veilig opgeborgen te worden. Niet evident als je in een rijhuis woont in een drukke straat. De missing link zit hier.”

Uit noodzaak plaatsen/verankeren vaak rijwoningbewoners de fietsen aan de voorgevel of hebben ze gewoon geen fiets. Eén allesomvattende oplossing bestaat niet: fietstrommels op straat nemen te veel plaats in en op cruciale plekken fietsopslaghuizen voorzien zal generaties duren. “De fiets moet comfortabeler en sneller te nemen zijn dan de wagen om de omslag te versnellen, dus hij moet liefst aan de voordeur staan”, vertelt Danny Vaes. “Om een antwoord te bieden op deze uitdaging heeft de overheid private initiatieven nodig om deze missing link op te vullen, zoals de BIKE-UP. Met BIKE-UP hebben we een oplossing ontwikkeld die zowel bijdraagt tot een betere comfortabele mobiliteit en tegelijkertijd een antwoord biedt op efficiënt omgaan met ruimte."

BIKE-UP is een duurzaam fietsbergingssysteem, met als doel fietsen veilig en beschut, via een doordacht liftsysteem, te bergen in de hoogte. Duurzaam omdat deze installatie een significante bijdrage levert aan de doelstellingen uit het burgemeestersconvenant en de klimaatplannen en omdat ze geen ruimte inneemt. De BIKE-UP wordt uitgerust met bijkomende beveiligingsmaatregelen voor passanten, gebruiker en de installatie zelf.

 

Aan de woning

De BIKE-UP aan de woning heeft een uitzicht van een kleinschalige geveluitbouw, niet vreemd in een rijwoningstraatbeeld waarin terrassen en/of balkons en/of erkers terug te vinden zijn. Aangezien de BIKE-UP niet aan elke gevel wenselijk of mogelijk is, door bijvoorbeeld te weinig ruimte tussen de ramen en/of op straat, zal de BIKE-UP in het straatbeeld beperkt voorkomen, meer als een accent in het geheel.


Op een plein

SDROOM is ervan overtuigd dat de bestaande fietsstallingen – hoewel het goed is dat ze er zijn - niet altijd de beste oplossing zijn omdat ze vaak de publieke ruimte visueel vervuilen. De BIKE-UP kan volgens het bedrijf als solitair ruimte-element dezelfde functie vervullen met als meerwaarde dat de visuele relaties op het plein niet verstoord worden en dat het plein gelijktijdig van groen voorzien kan worden. Onder de juiste helling en oriëntatie worden er pv-cellen geïntegreerd in het volume ter bediening van het systeem en het opladen van elektrische fietsen.

Voor meer info, contacteer danny.vaes@outlook.com

GERELATEERDE DOSSIERS