Doorzoek volledige site
27 mei 2013 | KEVIN MOENS

Staten-Generaal op zoek naar coherente aanpak van de Limburgse leefomgeving

Architectuurwijzer gaat op zoek naar de beste manieren om een gemeenschappelijk ruimteregie voor heel Limburg in het leven te roepen die de leefomgeving naar een hoger peil moet brengen. Mogelijke ideeën zijn een Provinciaal Bouwmeester of een Stad Limburg.
Architectuurwijzer gaat op zoek naar de beste manieren om een gemeenschappelijk ruimteregie voor heel Limburg in het leven te roepen die de leefomgeving naar een hoger peil moet brengen. Mogelijke ideeën zijn een Provinciaal Bouwmeester of een Stad Limburg.
Provinciaal Bouwmeester Limburg

Een mogelijke aanpak is de installatie van een Provinciaal Bouwmeester Limburg. Als erkend bemiddelaar zou die de Limburgse leefomgeving op een coherente manier mee vorm kunnen geven. Eind 2012 werd dit idee uitgediept tijdens de eerste Staten- Generaal van de Limburgse architectuur.


Stad Limburg

Eén van de concepten die daar ter sprake kwamen was dat van een Stad Limburg. Architectuurwijzer wil ook dit idee uitdiepen en dus staat er dit jaar opnieuw een Staten-Generaal op de planning. In een verkennende ronde wordt momenteel het voorstel van een Stad Limburg afgetoetst bij alle mogelijke betrokken partijen. Het doel is om te komen tot een aantal pistes die architectuur en ruimtelijke ordening ten volle benutten bij de uitbouw van Limburg Sterk Merk. De tweede Staten-Generaal zal plaatsvinden op 9 oktober 2013 in C-mine Genk, in het kader van de Dag van de Architectuur.

GERELATEERDE DOSSIERS