Doorzoek volledige site
22 maart 2016 | AARON EERDEKENS

Passive For Architects 2016 in Zolder: Het belang van een goede uitvoering (Deel 3)

Op donderdag 17 maart 2016 vond de laatste infodag van Passive For Architects in 2016 plaats in Zolder. Eerder die week deed de infosessie al Wielsbeke, Maldegem en Puurs aan. Na edities over luchtdichtheid, renovatie & passief bouwen en bouwknopen werd in 2016 de focus gelegd op het belang van een goede uitvoering. De negen gastsprekers focusten daarbij op verschillende vormen van schade, aansprakelijkheid en oplossingen.

Waterinfiltratie vermijden

Over de toegankelijkheid van schrijnwerk en het vermijden van waterinfiltratie sprak Jasper Dobbelaere van Timmerman. Een aandachtspunt bij gebouwen met een openbaar karakter is volgens hem dat ook het esthetische aspect in moderne architectuur belangrijk is. Soms is dit echter moeilijk verzoenbaar met eisen inzake wind-, lucht- en waterdichtheid.

De eisen die worden gesteld aan buitenschrijnwerk zijn de CE-markering, de technische specificaties van de overheid en de technische voorlichting van het WTCB, die aanbevelingen geeft voor een correcte uitvoering van het buitenschrijnwerk in functie van toegankelijkheid.

De aanbevelingen van het WTCB raden onder meer aan om de opstand van de deurdorpel te beperken tot maximaal 2 cm, een luifel boven de toegang te plaatsen, de buitenvloer minstens 2% te laten hellen, een rooster voor waterafvoer te plaatsen aan de dorpelvoet en aanslagprofiel onderaan de deur te plaatsen. Op die manier wordt waterinfiltratie via de spouwmuur en langs de onderkant van de deur beperkt.

 

Wind-, water- en luchtdichte afsluiting van dakramen

Edgar Neicken van Roto bood in zijn lezing oplossingen voor het lucht-, wind-, en waterdicht maken van dakramen. Hij hamert hierbij vooral op het gebruik van plakstrippen en tapes en op het belang van misvattingen die heersen over de verschillen tussen de concepten wind- en luchtdichtheid.

Hij biedt drie belangrijke oplossingen voor het verzekeren van de lucht-, wind-, en waterdichtheid van dakramen: Een manchet voor de buitenaansluiting die wordt aangebracht met plakband, een aansluitkit de buitenkant van het dakraam en een buiten-isolatiekader. Die laatste oplossing zorgt er tevens voor dat er ter hoogte van het dakvenster geen koudebruggen worden gevormd. Om extra luchtdichtheid te garanderen, pleit hij ervoor dat de binnenkant van de dakramen in de fabriek worden voorgemonteerd.

 

Lange termijn doelstellingen

William Van Den Berghe van Bostoen focust op lange termijn doelstellingen en het vermijden van een Lock-in. Een Lock-in is een stap in het bouwproces die een andere stap in de toekomst onmogelijk maakt. Voor de doelstellingen op de lange termijn focust Van Den Berghe op het Renovatiepact van 2050.

Vlaanderen scoort slecht op vlak van verwarming. Daarom heeft de Vlaamse regering het Renovatiepact opgesteld. Dat pact moet ervoor zorgen dat de gemiddelde woning in Vlaanderen tegen 2050 80 a 90% minder energie verbruikt en dat eveneens tegen 2050 alle Vlaamse woningen over een E-peil van E60 beschikken met minimale prestatie-eisen voor de gebouwschil. Om verbouwers te motiveren introduceert de Vlaamse Overheid de woningpas en geeft het gratis renovatieadvies.

Om door renovatie een E-peil van E60 te bereiken zijn er drie mogelijkheden. Als het blijkt dat het teveel moeite kost om een woning van een E60 E-peil te voorzien, wordt de woning gesloopt en eventueel herbouwd. Een tweede optie is de totaalrenovatie. De nadelen hiervan zijn dat het veel kost, lang duurt en dat de woning voor lange tijd onbewoonbaar is. De derde en beste optie is een stapsgewijze renovatie.

Een stapsgewijze renovatie betekent het om beurten vervangen van ramen, isoleren van het dak en de muren, enzovoort. Door eerst de woning te beschrijven, kan de verbouwer via renovatieadvies bepalen welke stappen hij eerst moet zetten en hoe hij tijdens die stappen een Lock-in kan vermijden. Daarna kan de woning Bijna EnergieNeutraal worden gemaakt.

 

Over Passive For Architects

Passive For Architects is een samenwerkingsverband tussen bedrijven die op een innovatieve manier aan de toekomst willen werken. De organisatie heeft als doel een platform te bieden aan architecten voor hun technische uitdagingen inzake energiebewust bouwen. Passive For Architects wil dit realiseren door het aanbieden van technische knowhow, productkennis en ervaringsuitwisseling.