Doorzoek volledige site
21 september 2020

Topexperts over optimalisatie zomercomfort in live en virtuele Pixii studiedag

Illustratie | Pixii

Zomer na zomer voelen we hoe ons klimaat extremer wordt met hittegolven, toenemende droogte en hittestress. Hoe kunnen we gebouwen toekomstbestendig beschermen tegen deze hitte? Wat doen we met procedures en regelgeving die onvoldoende afgestemd zijn op het creëren van zomercomfort? Op de Expert day Zomercomfort van Pixii (in samenwerking met koepelorganisatie Verozo) op donderdag 8 oktober 2020 laten specialisten uit diverse disciplines je kennismaken met innovatieve praktijken en de nieuwste inzichten uit de onderzoekswereld. Handig: je kan de studiedag live en virtueel volgen.

Hitte-eilanden registreren

Professor Steven Caluwaerts wil burgers via een citizen science project betrekken bij weer en klimaat. Als coördinator van het VLINDER-project ziet hij toe op de uitrol van een fijnmazig netwerk van weerstations in uiteenlopende omgevingen als binnensteden, industriezones, havens, bossen en duingebieden, mede als aanvulling op vooral landelijk opgestelde KMI-weerstations. Zo krijgen we wetenschappelijk zicht op die meteorologische diversiteit en belangrijke fenomenen als stedelijke hitte-eilanden. Deze meetgegevens zullen voor iederen toegankelijk zijn. Scholen bouwen de stations en burgerparticipatie zit in alle projectelementen ingeweven.
 

Lowtechoplossingen

Is complexe gebouwentechniek altijd een noodzaak? Ook zonder mechanische systemen, op basis van intrinsieke architecturale kwaliteiten is heel veel mogelijk, legt ingenieur-architect Joost Declercq uit. Een beter ontwerp van gebouwen en hun omgeving kan veel van die complexiteit wegnemen. Met cases op stedenbouwkundig, bouwblok- en gebouwniveau krijgen deelnemers aan deze Expert Day concrete inzichten aangereikt om zomercomfort te realiseren vanuit een lowtechvisie.
 

Hard- en software

In een compacte maar brede overview legt Ann Van Eycken uit welke types van zonwering het verschil zullen maken op de markt. Ze gaat in op het belang van de gebouwenschil en het comfortniveau. Ann Van Neer legt uit hoe gratis ESBO-software al vroeg in een bouwproject de invloed van zonwering op binnentemperatuur en energieverbruik kan simuleren. Professor Shady Attia licht toe hoe EPB-berekeningsmethodes voor oververhitting in België gerelateerd zijn aan goede praktijken op het gebied van zonwering. Hoe gaat men in andere landen te werk? Wat kunnen we daaruit leren?
 

Ventilatieve koeling en de menselijke factor

Hoe wordt zonwering gebruikt in de praktijk in een bijna-energieneutralewijk? Silke Verbruggen deelt inzichten uit de eerste hand. Ze wijst erop dat educatie van bewoners van sociale woonwijken over het gebruik van zonwering oververhitting kan helpen vermijden.

Ook professoren Hilde Breesch en Marijke Steeman kijken hoe gebruikersgedrag genomen maatregelen beïnvloedt. Zij leggen uit hoe robuuste ventilatieve koeling een zeer efficiënte en natuurlijke manier om gebouwen bestendig te maken tegen de klimaatopwarming met een minimale milieudruk.

Met het Measure-project kon het WTCB de onderschatte invloed van gebruikersgedrag op zomercomfort scherpstellen. Data uit andere onderzoeksprojecten wijzen op de mogelijkheid om passieve, actieve en alternatieve koeltechnieken te combineren. Jeroen Van der Veken maakt een stuk complexe, boeiende bouwfysica helder en aanschouwelijk.

 

De Expert Day Zomercomfort vindt plaats op donderdag 8 oktober van 9 tot 17 uur in Gent. Deze studiedag kan je zowel live als virtueel bijwonen. Inschrijven en meer informatie via deze link.