Beliris

Beliris

Voorlopig Bewindstraat 9-15

1000 Brussel

België

+32 27 39 06 00

beliris.be

Beliris is een samenwerkingsakkoord tussen de federale staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met als doel de uitstraling van Brussel te verbeteren als hoofdstad van België en Europa. Beliris realiseert bouw-, renovatie- en restauratieprojecten in verschillende domeinen: mobiliteit, sociale woningen, groene ruimtes, heropleving van wijken, cultuur, patrimonium en sport.

[Lees meer] [Lees minder]