Regie der Gebouwen / Régie des Bâtiments

Regie der Gebouwen / Régie des Bâtiments

Gulden Vlieslaan 87

1060 Sint-gillis

België

De Regie der Gebouwen is de vastgoedbeheerder van de federale staat. Zij beheert circa 7,2 miljoen m² verspreid over zo’n 1054 gebouwensites die ofwel eigendom zijn van de federale staat ofwel gehuurd worden.  

Haar corebusiness bestaat uit vastgoedbeheer, facility management en renovatie-, restauratie- en bouwprojecten.

Zij biedt de federale overheidsdiensten  zoals Financiën, Justitie, de federale politie, … een kwalitatieve kantoorinfrastructuur. Daarnaast staat zij in voor de restauratie en het onderhoud van  het federale erfgoed (monumenten, historische sites, federale musea).

Bij het huren van kantoorruimte wordt steeds rekening gehouden met de behoeften van de klanten. Voor grote projecten zoals de bouw van nieuwe gevangenissen, wordt samengewerkt met private partners via een publieke-private samenwerking.

Bij nieuwbouw wordt bijzondere aandacht besteed aan de globaal bouwkundige kwaliteit van de bouwplannen. Die kwaliteit wordt onder meer bepaald door de functionele geschiktheid van het gebouw, de naleving van de federale oppervlaktenorm, de beoogde levensduur, de esthetische kwaliteit en de stedenbouwkundige inplanting in de bestaande omgeving, de kostprijs, de onderhoudskosten en het duurzaam energiegebruik.  Functionele en goed bereikbare overheidsgebouwen dragen namelijk bij tot een goede dienstverlening aan de burger.

Naast kantoorgebouwen omvat de vastgoedportefeuille ook enkele schitterende monumenten en historische sites zoals de Koninklijke Muntschouwburg, Bozar, de Hallepoort, de Congreskolom, het Afrikamusem in Tervuren en de musea aan het Jubelpark in Brussel.

Ten slotte voert  de Regie der Gebouwen ook de verbintenissen voor kantoorinfrastructuur uit die de federale staat is aangegaan met internationale instellingen, zoals de Europese Scholen. Op verzoek werkt zij samen met andere openbare diensten evenals met internationale instellingen, zoals die van de Europese Unie.  Bij de organisatie van internationale en wereldtentoonstellingen (Milaan 2015, Shanghai 2010) stelde zij haar knowhow ter beschikking voor de realisatie van het Belgisch paviljoen.

[Lees meer] [Lees minder]